Wstecz

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym wymaga zapoznania się z obowiązującymi przepisami polskimi i unijnymi, ich interpretacjami, opisami procedur, rozwiązaniami minimalizującymi oddziaływanie na środowisko i dobrymi praktykami. W tej dziedzinie powstało wiele dokumentów i opracowań, które są przydatne ale nie zawsze są one dostępne w jednym miejscu.


W chwili obecnej dokumentem zawierającym podstawowe wymagania w zakresie środowiskowym dla inwestycji współfinansowanych ze środków UE są Wytyczne MRR w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 5 maja 2009 roku (Wytyczne ooś).


Aby ułatwić Państwu poszukiwanie informacji w zakresie aktualnych przepisów ochrony środowiska i przyrody w inwestycjach postanowiliśmy skompletować w jednym miejscu linki do przydatnych informacji, które zostały pogrupowane na trzy najważniejsze działy, tj:

biprss