190.jpg

Transport Lotniczy

W latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" (PO IiŚ) na drogi i kolej, tabor kolejowy pasażerski do przewozów międzynarodowych i międzyregionalnych, porty lotnicze, porty morskie oraz drogi śródlądowe, transport miejski oraz transport intermodalny zostanie przeznaczonych około 27 mld euro.

PO IiŚ zakłada m.in. realizację zadań w sektorze transportu lotniczego, takich jak m.in. budowę i modernizację terminali pasażerskich, infrastruktury lotniskowej. Do 2015 roku przebudowanych będzie 8 lotnisk w sieci TEN-T, zaś 11 portów lotniczych zostanie objętych inwestycjami mającymi na celu dostosowanie systemów bezpieczeństwa i ochrony. Są to lotniska obsługujące ruch międzynarodowy.

Poza projektami kluczowymi realizowane będą przedsięwzięcia wybierane w trybie konkursowym. Warunkiem otrzymania dofinansowania na ich realizację będzie spełnienie zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący PO IiŚ kryteriów wyboru projektów.

Poniżej znajdą Państwo projekty, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie. Są to przedsięwzięcia wyłonione zarówno w drodze konkursów, jak i znajdujące się na liście projektów indywidualnych PO IiŚ.

biprss