Wstecz

Patronaty

Instytucje, które chcą ubiegać się o patronat Centrum Unijnych Projektów Transportowych czy też o udział przedstawiciela CUPT w Komitecie Honorowym, prosimy o wypełnienie i odesłanie wniosku: „wniosek o patronat CUPT" mailem na e-mail: cupt@cupt.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Centrum Unijnych Projektów Transportowych: Plac Europejski 2, 00-044 Warszawa.

Wypełnione wnioski powinny trafić do CUPT nie później niż 30 dni przed inauguracją wydarzenia, którego dotyczą. Informację zwrotną zawiadamiającą o patronacie otrzymają Państwo w formie pisemnej, pocztą elektroniczną.

Pliki do pobrania

biprss