informacj-promocja.gif

Informacja i promocja

W tej części serwisu znajdą Państwo informacje niezbędne dla prawidłowej realizacji przez beneficjentów projektów kluczowych i konkursowych działań w zakresie wizualizacji i promocji projektów, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami dotyczącymi zasad prawidłowej wizualizacji, stosowania znaków, prawidłowego zamieszczania logotypów instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów.

biprss