Wstecz

Stan wdrażania PO IiŚ. Sprawozdania okresowe i roczne

Miesięczne informacje na temat stanu wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko, dotyczące bieżących postępów w realizacji Programu oraz obszerniejsze dokumenty podsumowujące wdrażanie Programu, tj. sprawozdania okresowe i roczne z realizacji Programu znajdują się tutaj.

 

biprss