Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

17 lutego 2022 | Informacje prasowe

Łączymy Europę i otwieramy kolejny fragment inwestycji Via Baltica – obwodnicę Szczuczyna

Mimo epidemii koronawirusa, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, toczą się prace na wielu inwestycjach drogowych w całym kraju. Dziś dokończona została budowa obwodnicy miasta Szczuczyn. Dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) dla tego projektu to prawie 380 mln EUR.

Od dziś (15 maja) kierowcy korzystają już z drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna, która tym samym stała się dwujezdniową drogą ekspresową S61 na całej długości 8 kilometrów. Wybudowana jezdnia ma długość około 6,58 km. i łączy się z powstałym w ramach I etapu budowy obwodnicy – dwujezdniowym węzłem Szczuczyn. Cała obwodnica ma więc 8 kilometrów i standard 2-jezdniowej drogi ekspresowej, po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pasami awaryjnymi i pasem rozdziału. Droga ekspresowa S61 jest głównym fragmentem międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, łączącego kraje nadbałtyckie z zachodnią Europą. Cała Via Baltica zostanie zrealizowana w ramach perspektywy 2014-2023 (z perspektywą do 2025).

– Obwodnica Szczuczyna jest częścią trasy Via Baltica, która jest jednym z najważniejszych połączeń drogowych krajów bałtyckich z resztą UE. Droga połączy Warszawę ze stolicą Estonii i będzie przebiegała przez Litwę i Łotwę. Sukcesywnie oddajemy dla kierowców kolejne części tej ważnej trasy, które powstają przy wsparciu funduszy unijnych – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Za nami kilka kilometrów obwodnicy Szczuczyna. Przed nami dziesiątki kilometrów szlaku Via Baltica i tysiące kilometrów autostrad i dróg ekspresowych w całej Polsce. Łączymy odcinki dróg w spójną sieć komunikacyjną. Szlak Via Baltica już za 3 lata połączy centralną Polskę z granicą polsko-litewską – powiedział, otwierając obwodnicę, wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

zdjecie

Projekt, w ramach którego zbudowana została obwodnica Szczuczyna, dotyczy prac na fragmencie drogi krajowej S61 Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa) stanowiącym element sieci bazowej korytarza TEN-T (Morze Północne – Morze Bałtyckie) i obejmuje swoim zakresem kilka dużych zadań inwestycyjnych dotyczących odcinków o długości łącznie ok. 110 km. Pozostałe odcinki powinny zostać oddane do użytkowania do końca 2022 roku.

W obecnej perspektywie unijnej beneficjenci działający w różnych sektorach transportu w Polsce zawarli aż 57 umów – grant agreements – na sumę ponad 16,7 mld PLN dofinansowanych z CEF. Obok GDDKiA z Instrumentu „Łącząc Europę” korzysta głównie PKP PLK S.A oraz m.in. PAŻP realizując projekty rozwijające polski transport lotniczy i kolejowy – podkreśla Joanna Lech, p.o. dyrektora CUPT– podkreśla Joanna Lech, p.o. dyrektora CUPT.

S61 jest przykładem jak unijny budżet łączy Europę. Bardzo cieszymy się z otwarcia drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna, tak długo wyczekiwanej zarówno przez mieszkańców, jak i przejeżdżających tranzytem. Ta droga jest ważna nie tylko dla Polski. W wymiarze europejskim stanowi część sieci łączącej państwa Bałtyckie z Polską i dalej z Europą Zachodnią i Południową, a także przyczyni się do nieskrępowanego przepływu towarów w ramach korytarza Morze Północne – Morze Bałtyckie – powiedział Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

zdjecie

Oddaliśmy dziś do ruchu drugą jezdnię obwodnicy Szczuczyna – kolejny odcinek drogi ekspresowej S61 stanowiący fragment międzynarodowego szlaku transportowego Via Baltica. Łączna długość przyszłej S61 to prawie 210 km, z czego kierowcy już korzystają z trzech odcinków o łącznej długości ok. 33,5 km (fragment obwodnicy Augustowa, obwodnica Suwałk i obwodnica Szczuczyna). Pozostała część S61, blisko 177 kilometrów, jest w realizacji – w formie podpisanych umów z wykonawcami w systemie „Projektuj i buduj” albo fizycznie – w budowie – podkreśla Tomasz Żuchowski p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Projekt: „CEF 2014-PL-TMC-0214-W Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn-Budzisko (granica państwa)”

Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  • Koszt całkowity projektu: 742 824 553 EUR
  • Maksymalna kwota dofinansowania ze środków CEF: 379 583 347 EUR (51,1 % kosztów kwalifikowanych)

Zakończenie projektu: grudzień 2022 r.

Foto: GDDKiA

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top