Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

04 lipca 2022 | Instrument "Łącząc Europę" (CEF)

Wyniki pierwszego naboru wniosków CEF

Polscy beneficjenci otrzymają na realizację wybranych w konkursie siedmiu projektów łącznie ponad 1,26 miliarda euro dofinansowania (dla trzech projektów z puli kohezyjnej i czterech z puli ogólnej). Nasz kraj znalazł się na szczycie listy państw Unii Europejskiej pod względem wartości pozyskanych środków. Otrzymaliśmy ponad 23% dostępnego budżetu.

Spośród projektów zgłoszonych przez polskich beneficjentów dofinansowanie uzyskały:

 1. W ramach puli kohezyjnej –  3 projekty:

Projekty kolejowe przygotowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:

 • „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice”,
 • „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Tychy – Most Wisła”;

PKP PLK S.A. 0trzyma na ich realizację dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 937 mln euro.

Projekt drogowy przygotowany przez GDDKiA w porozumieniu z partnerem ze Słowacji:

 • „Budowa transgranicznego połączenia drogowego z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasie Via Carpatia między Polską a Słowacją”

Na projekt ten przeznaczono środki w kwocie ponad 326 mln euro. Projekt ułatwi komunikację z naszym południowym sąsiadem.

 1. W ramach puli ogólnej 4 projekty:

Projekt morski, którego beneficjentem jest Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.:

 • „Wzmocnienie trwałości sieci kompleksowej poprzez zwiększenie dostępności i efektywności Portu Police”

Beneficjent projektu otrzyma dofinansowanie na kwotę 1,7 mln euro.

Projekt dotyczący przeładunku towarów, którego beneficjentem jest firma Schavemaker Invest Sp. z o.o.:

 • „Rozbudowa intermodalnego terminala kontenerowego w Kątach Wrocławskich znajdującego się w korytarzu Morze Północne – Bałtyk oraz Bałtyk – Adriatyk”

Beneficjent projektu otrzyma dofinansowanie na kwotę ponad 2,7 mln euro.

Projekty wielostronne, w których partnerem jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej:

 • „Highly Efficient Green Operations”,
 • „U-space European COMmon dEpLoyment”,

Polski partner otrzyma w ramach tych projektów dofinansowanie na kwotę ponad 1,2 mln euro.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów

 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow

Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow

Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top