Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

23 sierpnia 2022 | Krajowy Plan Odbudowy

Zakończenie procesu konsultacji kryteriów wyboru przedsięwzięć w ramach KPO „Pasażerski tabor kolejowy (regionalny)”

Uprzejmie informujemy o zakończeniu procesu konsultacji publicznych i zaakceptowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury kryteriów szczegółowych dla wyboru przedsięwzięć w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) dla komponentu E tj.:

  • 1.2 Pasażerski tabor kolejowy (regionalny) – część dotacyjna,
  • 3.1. Pasażerski tabor kolei regionalnej – część pożyczkowa.

Zaakceptowana lista kryteriów szczegółowych jest wynikiem konsultacji przeprowadzonych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w okresie od 26 maja 2022 roku do 17 czerwca 2022 roku. Uwagi do projektu dokumentu zgłaszane były pocztą elektroniczną oraz za pośrednictwem platformy ePUAP. W dniu 13 czerwca 2022 roku zorganizowana została konferencja konsultacyjna, podczas której przygotowane kryteria zostały omówione wraz ze zgłoszonymi uwagami i postulatami. Finalnie, w wyniku procesu konsultacyjnego, wpłynęły uwagi i postulaty od 17 podmiotów reprezentujących urzędy marszałkowskie, przewoźników świadczących pasażerskie przewozy regionalne, producenta taboru oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Część zgłoszonych uwag została przyjęta i uwzględniona w zestawie kryteriów. Pozostałe uwagi zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.

Poniżej katalog kryteriów szczegółowych oraz zestawienie odpowiedzi na uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższych tygodniach planujemy opublikować informację o zamiarze ogłoszenia postępowania konkursowego. Zapraszamy serdecznie do bieżącego monitorowania naszej strony internetowej, na której znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje związane z planowanym naborem.

 

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top