Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

23 czerwca 2022 | POIiŚ 2014-2020

Fundusze Europejskie dla ratownictwa drogowego

Fundusze unijne znacznie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Niewątpliwie poza dofinansowaniem budowy lub modernizacji nowych, bezpiecznych dróg, istotnym elementem całego systemu bezpieczeństwa w zakresie drogowym jest składnik skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych. Doposażenie właściwych służb, odpowiedzialnych za ratownictwo drogowe, w sprawdzony, nowoczesny i wydajny sprzęt z pewnością podnosi skuteczność, jakość i szybkość prowadzonych akcji ratowniczych w transporcie drogowym.

Beneficjentem środków unijnych w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Całkowita wartość projektu to ok. 293 mln złotych, z czego wsparcie unijne projektu wyniesie prawie 249 mln złotych. Realizacja obejmie okres 2 lat i potrwa do IV kwartału 2023 roku.

Projekt, który będzie realizowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej jest kolejnym przykładem wsparcie ze środków UE dla działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Zakupiony sprzęt zwiększy mobilność, czas reakcji i skuteczność w pracy strażaków na terenie Polski, co ma znaczący wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa wśród pieszych i kierowców – mówi Joanna Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

O projekcie

Projekt będzie realizowany w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Z funduszy europejskich wspieramy służby ratownictwa technicznego, by podnosić bezpieczeństwo na drogach. Sprzęt, który strażacy kupią dzięki pieniądzom z tego projektu, będzie ratował życie i zabezpieczał zdrowie uczestników zdarzeń drogowych. Państwowa Straż Pożarna będzie mogła skuteczniej i szybciej docierać na miejsce. Nowoczesny sprzęt pozwoli oszczędzać cenne sekundy, które często przesądzają o życiu i zdrowiu ludzi – powiedziała Katarzyna Zielińska-Heitkotter, zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przedmiotem Projektu jest doposażenie Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie drogowym. W ramach Projektu zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt i samochody ratownicze służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w łącznej ilości 289 szt., w tym:

 • średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (standard podstawowy), napęd 4×4 – 7 szt.;
 • średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GBA – standard pierwszowyjazdowy), napęd 4×4 – 57 szt.;
 • średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GBA – standard pierwszowyjazdowy), napęd 4×2 – 15 szt.;
 • średni samochód ratowniczo-gaśniczy z systemem piany sprężonej (GBA – standard pierwszowyjazdowy), napęd 4×4 – 16 szt.;
 • średni samochód ratowniczo-gaśniczy z systemem piany sprężonej (GBA – standard pierwszowyjazdowy), napęd 4×2 – 11 szt.;
 • średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją cięcia (GBA – standard pierwszowyjazdowy), napęd 4×4 – 14 szt.;
 • ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4×4 – 37 szt.;
 • ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4×2 – 7 szt.;
 • ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard pierwszowyjazdowy), napęd 4×4 – 36 szt.;
 • mikrobus do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą – 22 szt.;
 • lekki samochód zaopatrzeniowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 25 szt.;
 • samochód zaopatrzeniowy o ładowności min. 6 t – 5 szt.;
 • średni samochód ratownictwa technicznego (z żurawiem hydraulicznym) – 5 szt.;
 • lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy dla SGRT – 25 szt.;
 • lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy z napędem terenowym dla SGRChem-Eko – 7 szt..

Zakupiony sprzęt zostanie rozdysponowany do jednostek Państwowej Straży Pożarnej na obszarze całego kraju.

Podpisana umowa o dofinansowanie ze środków europejskich kolejnego elementu systemu bezpieczeństwa drogowego to ważny krok w stronę rozwoju ratownictwa drogowego w Polsce. Odpowiednie doposażenie służb w tym obszarze jest kluczowe, aby mogły one skutecznie przeprowadzać akcje ratownicze na polskich drogach – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Główny cel projektu

Głównym celem Projektu jest optymalna efektywność prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie drogowym przez Państwową Straż Pożarną na obszarze Polski. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

 • zwiększenie zakresu wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie drogowym;
 • ograniczenie skutków zagrożeń dla ludzi, zwierząt, środowiska lub mienia;
 • skrócenie czasu i poprawę efektywności prowadzenia działań ratowniczych.

Szczegóły  projektu

Beneficjent: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
Numer i nazwa projektu: POIS.03.01.00-00-0072/22. Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V.

Całkowita wartość projektu: 292 860 000,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 292 860 000,00 PLN
Wartość dofinansowania UE: 248 931 000,00 PLN

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top