Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

22 czerwca 2023 | Relacje z wydarzeń

Forum CUPT: inspirująca konferencja we Wrocławiu

Na dwa dni Wrocław z Forum CUPT „Fundusze UE – szansa na zmniejszenie wykluczenia transportowego w Polsce” stało się nie tylko miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń, ale także inspirującym spotkaniem, pobudzającym do działania i angażowania się w tworzenie rozwiązań sprzyjających niwelowaniu zjawiska wykluczenia komunikacyjnego i budowania bardziej zrównoważonej przyszłości transportu w Polsce.

Wydarzenie, które odbyło się w dniach 21-22 czerwca we Wrocławiu, było już 3. edycją Forum CUPT, poświęconą szerokiej materii Funduszy Europejskich w Polsce, ale nadal w obrębie transportu. Tym razem konferencja była prawdziwą ucztą dla entuzjastów transportu i osób zaangażowanych w walkę z wykluczeniem komunikacyjnym w Polsce. Skupiliśmy się na szansach, które dają Funduszy UE w zakresie zmniejszenia tego problemu.

Oficjalne otwarcie Forum CUPT

Pierwszego dnia pełnych entuzjazmu i gotowych do wymiany wiedzy licznie przybyłych uczestników z całej Polski podczas oficjalnego otwarcia wydarzenia powitała Joanna Lech, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych, oraz Pola Kufel, Rzecznik Prasowa w Przedstawicielstwie Regionalnym Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Ich przemówienia wprowadziły inspirującą atmosferę i, niewątpliwie, jeszcze bardziej podkreśliły rolę Funduszy UE w rozwoju transportu w Polsce.

Pierwsza sesja poświęcona różnym aspektom wykluczenia transportowego przyniosła niezwykle interesujące prezentacje.

Iwona Budych, Prezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe (TED), poruszyła temat braku przystanków, podczas gdy Annika Lundkvist, Współzałożycielka i Dyrektorka Urban Transit Lab, wyraźnie zaakcentowała w swoim niezwykle dynamicznym wystąpieniu, że wykluczonym komunikacyjnie można być też w mieście.

Natomiast dr inż. Paweł Zmuda-Trzebiatowski z Politechniki Poznańskiej przedstawił perspektywę cyfryzacji informacji pasażerskiej jako sposobu na przeciwdziałanie wykluczeniu. Po przerwie odbyła się „sztafetę” sesyjną przejął Paweł Engel, Zastępca Dyrektora w Departamencie Analiz Transportowych CUPT, który przeprowadził ciekawą i tematyczną rozmowę z Wojciechem Zdanowskim, Wiceprezesem Kolei Dolnośląskich.

Po tej interesującej dyskusji przyszedł czas na dynamiczne i interaktywne World Café, podczas którego eksperci i moderatorzy prowadzili rozmowy na temat sposobów niwelowania wykluczenia transportowego. Przy czerwonym i niebieskim stolikach burzliwie dyskutowano na temat samochodów jako konieczności oraz zagadnień związanych z PKS-ami. To była doskonała okazja do wymiany pomysłów i doświadczeń między uczestnikami.

Następnie odbyła się sesja, która przybliżyła inspiracje i dobre praktyki z innych krajów. Kosmas Anagnostopoulos, Azarel Chamorro, Peter Jančovič i Vadym Haliuk podzielili się swoimi doświadczeniami, prezentując rozwiązania w dziedzinie transportu i walki z wykluczeniem.

Drugi dzień z Funduszami UE

Drugi dzień rozpoczął się energicznym otwarciem, a sesja czwarta całkowicie skupiła się roli Funduszy UE w walce z wykluczeniem.

Krzysztof Jaworski, Zastępca Dyrektora Departamentu Projektów Kolejowych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, przedstawił plany i wyzwania związane z nową perspektywą finansową UE na lata 2021-2027, która, niewątpliwie, nabiera obrotów.

Następnie odbył się panel dyskusyjny dotyczący wpływu Funduszy UE na transport publiczny w małych ojczyznach, który zgromadził ekspertów i przedstawicieli instytucji związanych z tym obszarem. To była doskonała okazja do wymiany poglądów.

Z wizytą studyjną we Wrocławiu

Po zakończeniu oficjalnej i „zadaszonej” części programu, uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wizytach studyjnych – miejskiej i kolejowej. Pierwsza wizyta studyjna zawędrowała do zajezdni tramwajowej MPK Wrocław. Z kolei drugą poświęciliśmy transportowi szynowemu na dworcu kolejowym Wrocław Główny.

Relacje z wydarzeń

Równość i niedyskryminacja w projektach transportowych finansowanych z FEnIKS i FEPW 12 stycznia 2024 | Relacje z wydarzeń
Równość i niedyskryminacja w projektach transportowych finansowanych z FEnIKS i FEPW

Jesteśmy tuż po spotkaniu z cyklu DostępnośćLAB, które zorganizowaliśmy w formule online 10 stycznia. Tym razem wydarzenie było dedykowane wyzwaniom jakie stawia nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej w kontekście zasad równości szans i niedyskryminacji.

Więcej arrow
Relacja z konferencji: Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) 14 czerwca 2023 | Relacje z wydarzeń
Relacja z konferencji: Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)

W środę, 13 czerwca, miała miejsce konferencja nt. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), która stanowiła pierwsze wydarzenie organizowane w ramach projektu „Wsparcie miejskich obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej” realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury.

Więcej arrow
Bezpieczny pieszy: Relacja ze szkolenia online CUPT 19 maja 2023 | Relacje z wydarzeń
Bezpieczny pieszy: Relacja ze szkolenia online CUPT

Pracownicy Centrum zorganizowali i przeprowadzili szkolenie dla Beneficjentów projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu „Bezpieczny Pieszy – Doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkól w zakresie edukacji komunikacyjnej”. Do relacji ze szkolenia dołączamy garść przydatnych materiałów do pobrania.

Więcej arrow
Wyjazdowe seminarium Transportowego Obserwatorium Badawczego 17 października 2022 | Relacje z wydarzeń
Wyjazdowe seminarium Transportowego Obserwatorium Badawczego

Relacja z wyjazdowego seminarium Transportowego Obserwatorium Badawczego „Gasimy pożary w elektromobilności”, zorganizowanego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Więcej arrow

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top