Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

14 czerwca 2023 | Relacje z wydarzeń

Relacja z konferencji: Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)

W środę, 13 czerwca, miała miejsce konferencja nt. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), która stanowiła pierwsze wydarzenie organizowane w ramach projektu „Wsparcie miejskich obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej” realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury.

3-letni pilotaż

Konferencja stanowiła oficjalną inaugurację nowego projektu dotyczącego wsparcia doradczego miast i obszarów miejskich w zakresie planowania zrównoważonej mobilności miejskiej oraz była okazją do podsumowania trwającego ponad 3 lata pilotażu SUMP, w ramach którego bezpośrednie wsparcie doradcze kończy się w czerwcu 2023 roku.

Doświadczenia wynikające z pilotażu posłużyły do zaprojektowania nowej formy wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w postaci projektu pod nazwą „Wsparcie miejskich obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”. Projekt ten koordynowany jest przez Pełnomocnika do spraw Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, powołanego przy Ministrze Infrastruktury.

Okazja do wymiany doświadczeń

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń w planowaniu mobilności miejskiej przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz bezpośrednich odbiorców wsparcia doradczego oferowanego przez Komisję Europejską ze środków Instrumentu Wsparcia Technicznego.

Ponieważ w ramach konferencji podsumowany został również pilotaż Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, udział w niej wzięli organizatorzy pilotażu:

  • Doradca strategiczny,
  • przedstawiciele Inicjatywy JASPERS

oraz beneficjenci tego projektu, którzy przedstawili jego pozytywne aspekty i osiągnięcia, a także poruszyli kwestie problemowe i wyzwania.

Koncepcja SUMP

Promowanie koncepcji SUMP trwa już kilka lat, natomiast proces wsparcia został uruchomiony w odpowiedzi na potrzeby sygnalizowane przez miasta w zakresie kształtowania zrównoważonego systemu transportowego.

Konkretne wsparcie doradcze i finansowe stało się też niezbędne ze względu na potrzebę przygotowania miast do spełnienia wymogów postawionych przez Komisję Europejską w Umowie Partnerstwa na lata 2021-2027 w odniesieniu do miejskich inwestycji transportowych.

Relacje z wydarzeń

Równość i niedyskryminacja w projektach transportowych finansowanych z FEnIKS i FEPW 12 stycznia 2024 | Relacje z wydarzeń
Równość i niedyskryminacja w projektach transportowych finansowanych z FEnIKS i FEPW

Jesteśmy tuż po spotkaniu z cyklu DostępnośćLAB, które zorganizowaliśmy w formule online 10 stycznia. Tym razem wydarzenie było dedykowane wyzwaniom jakie stawia nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej w kontekście zasad równości szans i niedyskryminacji.

Więcej arrow
Forum CUPT: inspirująca konferencja we Wrocławiu 22 czerwca 2023 | Relacje z wydarzeń
Forum CUPT: inspirująca konferencja we Wrocławiu

Dwa intensywne i obfitujące w dyskusje, debaty, wymiany poglądów i rozmowy między uczestnikami dni 3. edycji Forum CUPT za nami. Chwila na relację z wydarzenia poświęconego tematyce wykluczenia transportowego w Polsce oraz szansom, jakie stwarzają Fundusze UE dla zmniejszania tego zjawiska.

Więcej arrow
Bezpieczny pieszy: Relacja ze szkolenia online CUPT 19 maja 2023 | Relacje z wydarzeń
Bezpieczny pieszy: Relacja ze szkolenia online CUPT

Pracownicy Centrum zorganizowali i przeprowadzili szkolenie dla Beneficjentów projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu „Bezpieczny Pieszy – Doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkól w zakresie edukacji komunikacyjnej”. Do relacji ze szkolenia dołączamy garść przydatnych materiałów do pobrania.

Więcej arrow
Wyjazdowe seminarium Transportowego Obserwatorium Badawczego 17 października 2022 | Relacje z wydarzeń
Wyjazdowe seminarium Transportowego Obserwatorium Badawczego

Relacja z wyjazdowego seminarium Transportowego Obserwatorium Badawczego „Gasimy pożary w elektromobilności”, zorganizowanego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Więcej arrow

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top