Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

12 stycznia 2024 | Relacje z wydarzeń

Równość i niedyskryminacja w projektach transportowych finansowanych z FEnIKS i FEPW

Spotkanie nosiło tytuł „Równość i niedyskryminacja w projektach transportowych finansowanych z FEnIKS i FEPW” i skierowaliśmy go do potencjalnych wnioskodawców programów finansowanych z funduszy unijnych w latach 2021-2027.

Programy FEnIKS i FEPW podlegają obowiązkowi horyzontalnego podejścia do przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji oraz tworzenia warunków równych szans dla wszystkich. Wydatkowanie środków na projekty realizowane z Programów nie może naruszać zasad horyzontalnych.

Beneficjenci oraz wszystkie instytucje wdrażające Program zobowiązane są do przestrzegania horyzontalnych zasad równościowych:

  • zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
  • zasady równości kobiet i mężczyzn.

Dodatkowo, na każdym etapie realizacji, projekty dofinansowane w ramach FEPW muszą być zgodne z:

  • Kartą Praw Podstawowych (KPP),
  • Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (KPON).

Podstawę do realizacji horyzontalnych zasad równościowych, KPP oraz KPON stanowią następujące dokumenty:

  • Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (KPP).
  • Wytyczne dotyczące zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
  • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (KPON).
  • Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Spotkanie miało na celu podkreślenie znaczenia zasad równościowych w projektach transportowych. Przedstawiliśmy wyniki dwóch badań przez nas przeprowadzonych, w tym wpływu transportu i projektów transportowych finansowanych z funduszy UE na aktywność społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami. Ponadto zaproszeni eksperci przybliżyli politykę prospołeczną w projektach finansowanych z funduszy UE w latach 2021-2027 oraz wpływ Europejskiego Aktu o Dostępności na transport. Starali się również nakierunkować potencjalnych wnioskodawców. jak powinni wypełniać wnioski o dofinansowanie. Produkty projektów (np. zasoby cyfrowe, środki transportu, infrastruktura, usługi) finansowane z FEnIKS i FEPW muszą być dostępne, czyli również zgodne ze standardami dostępności – załącznik do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. W przypadku projektów transportowych chodzi o standard transportowy.

W przypadku problemów w kwestiach realizacji zasad równościowych, KPP czy KPON zachęcamy do kontaktu: dostepnosc@cupt.gov.pl.

Relacje z wydarzeń

Drugi taborowy okrągły stół dostępnościowy 15 kwietnia 2024 | Relacje z wydarzeń
Drugi taborowy okrągły stół dostępnościowy

Pod koniec marca zorganizowaliśmy w CUPT drugi Taborowy Okrągły Stół Dostępnościowy. Ponownie stół był prostokątny, ale rozmowy toczyły się przy nim w atmosferze twórczej wymiany myśli i doświadczeń.

Więcej arrow
Forum CUPT: inspirująca konferencja we Wrocławiu 22 czerwca 2023 | Relacje z wydarzeń
Forum CUPT: inspirująca konferencja we Wrocławiu

Dwa intensywne i obfitujące w dyskusje, debaty, wymiany poglądów i rozmowy między uczestnikami dni 3. edycji Forum CUPT za nami. Chwila na relację z wydarzenia poświęconego tematyce wykluczenia transportowego w Polsce oraz szansom, jakie stwarzają Fundusze UE dla zmniejszania tego zjawiska.

Więcej arrow
Relacja z konferencji: Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) 14 czerwca 2023 | Relacje z wydarzeń
Relacja z konferencji: Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)

W środę, 13 czerwca, miała miejsce konferencja nt. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), która stanowiła pierwsze wydarzenie organizowane w ramach projektu „Wsparcie miejskich obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej” realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury.

Więcej arrow
Bezpieczny pieszy: Relacja ze szkolenia online CUPT 19 maja 2023 | Relacje z wydarzeń
Bezpieczny pieszy: Relacja ze szkolenia online CUPT

Pracownicy Centrum zorganizowali i przeprowadzili szkolenie dla Beneficjentów projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu „Bezpieczny Pieszy – Doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkól w zakresie edukacji komunikacyjnej”. Do relacji ze szkolenia dołączamy garść przydatnych materiałów do pobrania.

Więcej arrow

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top