Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

31 października 2023 | Różne

350 mld złotych dobrze zainwestowane w polski transport

W ciągu ostatnich 15 lat Centrum Unijnych Projektów Transportowych efektywnie i transparentnie rozliczyło miliardy złotych zainwestowanych w polski transport.

Tylko w latach 2021-2022 zweryfikowaliśmy poprawność 3000 wniosków na kwotę 34 mld złotych. Komisja Europejska zatwierdziła 100% otrzymanych od nas dokumentów. Było to możliwe dzięki wprowadzonej przez CUPT wielostopniowej kontroli legalności, gospodarności i efektywności wykorzystywania środków z UE, co radykalnie obniżyło ryzyko nadużyć.

W rezultacie w ramach dofinansowania pozyskanego w perspektywie 2014-2020 zrealizowano w Polsce inwestycje za kwotę 196 mld złotych.

Efekty projektów w sektorze transportu współfinasowanych ze środków UE planowane do osiągnięcia w perspektywie 2014-2020 są imponujące.

Tylko w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na koniec perspektywy mamy mieć m.in.:

 • 2 117 km nowych dróg,
 • 90 km przebudowanych/ zmodernizowanych dróg,
 • 1 086 km przebudowanych/ zmodernizowanych linii kolejowych,
 • 4 818 szt. zakupionych/ zmodernizowanych pojazdów kolejowych,
 • 14 581 km linii kolejowych wyposażonych w system ERTMS,
 • 202 km nowych/ zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra,
 • 1 263 szt. zakupionych/ zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego,
 • 27 199 262 szt./rok przewozów komunikacją miejską w nowym taborze komunikacji miejskiej.

Te inwestycje uzupełniają wcześniejsze, z lat 2007-2013, o ogólnej wartości 150 mld złotych, dzięki którym powstały w Polsce między innymi:

 • 454 km autostrad w sieci TEN-T, 961,3 km dróg ekspresowych,
 • 583 km linii kolejowych , 440 jednostek taboru kolejowego,
 • 963 jednostki taboru komunikacji miejskiej,
 • 252 km sieci transportu szynowego i trolejbusowego,
 • 6,69 km sieci II linii metra 14 terminali intermodalnych,
 • 8 przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T.

Najlepsze praktyki i zaufanie biznesowe

Kolejne lata funkcjonowania CUPT są przejawem świetnego wykorzystania kompetencji zdobywanych w ciągu wielu lat doświadczeń w zakresie:

 • wspierania pozyskiwania środków UE,
 • kontroli realizacji i rozliczania dużych projektów infrastrukturalnych z dofinansowaniem unijnym,
 • informowania społeczeństwa o Funduszach UE w obszarze transportu i promocji ich ogromnych efektów, ułatwiających codzienne funkcjonowanie, dbających o bezpieczeństwo i komfort każdego z nas oraz o jakość naszego środowiska.

Skuteczne zarządzanie dużymi środkami, które mają niezwykle istotne znaczenie nie tylko z punktu widzenia sektora transportu, ale i gospodarki całego kraju, naturalnie nie byłoby możliwe bez stosowania najlepszych praktyk i zaufania biznesowego, które otrzymaliśmy ze strony beneficjentów Funduszy UE.

Realizując swoje zadania pracownicy CUPT wykonują w ciągu roku kalendarzowego tysiące operacji w ramach takich działań jak:

 • kontrola finansowa,
 • kontrola rzeczowa,
 • sprawozdawczość,
 • monitoring,
 • promocja,
 • doradztwo,
 • szkolenia,
 • pomoc prawna.

O naszych zwiększonych zadaniach w nadchodzącej perspektywie finansowej 2021-2027 przeczytasz w zakładce poświęconym Funduszom Europejskim.

Transparentnie finansowani z UE

Naturalnym, zasadnym i zrozumiałym zjawiskiem przy wydatkowaniu tak dużych środków wspierających polską infrastrukturę transportową, są kontrole, audyty, ewaluacje oraz inne rodzaje oceny efektywności i prawidłowości działania CUPT. Zapewniamy przy tym pełną transparentność dokumentacyjną, służymy wsparciem w odpowiedziach na pytania, jak również dbamy o najwyższy standard jakości w zakresie przekazywanych do kontroli informacji.

Działania audytorskie niejednokrotnie swoim zakresem obejmują nie tylko obszar zewnętrznej działalności Centrum, czyli tej związanej z obsługą Funduszy UE dla beneficjentów, ale też prawidłowość dysponowania środkami unijnymi, z których jest finansowana działalność CUPT.

Doceniamy pracowników

CUPT na każdym etapie swojej działalności efektywnie, legalnie i gospodarnie dysponowało środkami publicznymi i zamiast zwiększać zatrudnienie wprowadziło mechanizmy jedynie czasowego dodatkowego wynagradzania pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, które jest autorem tych przepisów potwierdza, że  możemy przyznawać dodatki za poprzednie okresy pracy, czyli po zrealizowaniu dodatkowych, często pracochłonnych i wymagających zadań przez naszych wewnętrznych ekspertów. Ważne jest docenienie zarówno procesu, jak i efektu końcowego zadania wykonanego przez pracownika, który jest najważniejszym ogniwem w mocnym łańcuchu funkcjonowania naszej instytucji. Odmienne stanowisko można traktować jedynie jako swobodną interpretację przepisów prawa, która nie znajduje bezpośredniego odzwierciedlenia w ich treści.

Doskonałym przykładem potwierdzenia poprawności prowadzonych przez CUPT działań oraz otwartości na czynności kontrolne i audytorskie, była współpraca z Instytucją Audytową w zakresie weryfikacji procesu przyznawania i rozdysponowania dodatków specjalnych dla pracowników. Miała ona miejsce w ramach sześciu audytów gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektów finansowanych ze środków pomocy technicznej.

Wyniki audytów potwierdziły, że poniesione z poszanowaniem prawa wydatki na wynagrodzenia pracowników Centrum, w tym na dodatki specjalne, spełniają zasady kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie wykorzystywania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020.

Działania CUPT w każdym z obszarów prowadzone są w sposób przejrzysty, jawny, odpowiedzialny, a przede wszystkim zgodny z prawem. Z nastawieniem na jak najbardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych.

Działamy w szerokim zakresie. Działamy skutecznie. Działamy produktywnie. Bo mamy do czynienia ze środkami unijnymi. Odpowiedzialność za ich należyte wydatkowanie to nasza codzienność.

Różne

Raport „Jak otworzyć kolej na mieszkańców” – klucz do lepszego transportu publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 20 września 2023 | Różne
Raport „Jak otworzyć kolej na mieszkańców” – klucz do lepszego transportu publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

W 2025 roku pociągi wrócą na trasę od Tarnowskich Gór do Katowic, a podróże będą bardziej komfortowe i efektywne. Z udziałem lokalnej społeczności, razem z partnerami projektu „Jak otworzyć kolej na mieszkańców” tworzymy lepszą, dopasowaną do potrzeb mieszkańców przyszłość transportu publicznego w regionie.

 

Więcej arrow
Europejski Tydzień Mobilności 2023: Oszczędzaj energię 09 września 2023 | Różne
Europejski Tydzień Mobilności 2023: Oszczędzaj energię

Europejski Tydzień Mobilności 2023 zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza doskonałą okazję do zaangażowania się w promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej i przyjaznych dla środowiska rozwiązań transportowych.

Więcej arrow
Polska i Słowacja zacieśniają współpracę w dziedzinie polityki spójności Unii Europejskiej 27 lipca 2023 | Różne
Polska i Słowacja zacieśniają współpracę w dziedzinie polityki spójności Unii Europejskiej

Polska i Słowacja postanowiły wzmocnić swoją współpracę, aby móc bardziej skutecznie wykorzystać politykę spójności UE i osiągać wspólne cele rozwojowe. Dzisiaj w gmachu MFiPR zawarto bilateralne porozumienie o współpracy w tym obszarze. Polską stronę podczas spotkań bilateralnych reprezentowali m. in. przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Więcej arrow
Święto Wojska Polskiego: Silna Biało-Czerwona 26 lipca 2023 | Różne
Święto Wojska Polskiego: Silna Biało-Czerwona

15 sierpnia to szczególna data dla wszystkich Polaków, nie tylko dla żołnierzy. W tym dniu obchodzimy Święto Wojska Polskiego, które zostało ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, znanej również jako „Cud nad Wisłą”. To wydarzenie zapisało się na kartach historii jako triumf polskiej armii nad bolszewikami.

Więcej arrow

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top