Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

05 kwietnia 2022 | Różne

Jak angażować obywateli w realizację polityki spójności? Podsumowanie pilotażu KE z udziałem CUPT

W odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa chcącego mieć wpływ na kształtowanie otoczenia, instytucje publiczne w coraz większym stopniu stwarzają możliwości udziału obywateli w celu wykorzystania ich doświadczeń do podejmowania lepszych decyzji. Świadomość i zaangażowanie obywateli oraz zrozumienie ich potrzeb, to także klucz do zapewnienia odpowiedniej oferty transportowej i realizacji projektów infrastrukturalnych o najwyższej wartości dodanej.

CUPT od wielu lat dąży do zapewnienia efektywnego udziału społeczeństwa w realizacji Polityki Spójności w sektorze transportu. Dlatego aby w jeszcze lepszy sposób wspierać ideę partycypacji społecznej, CUPT włączył się w realizację pilotażowego projektu Komisji Europejskiej dotyczącego zaangażowania obywateli w realizację polityki spójności.

Ostatecznym produktem wypracowanym w ramach udziału naszych ekspertów w projekcie są rekomendacje zawarte w Wytycznych dla inwestorów i beneficjentów polityki spójności w zakresie partycypacji społecznej, które są do pobrania poniżej.

Dobre praktyki zawarte w Podręczniku mogą stanowić pomocne narzędzie dla wszystkich beneficjentów Polityki Spójności w zakresie angażowania obywateli w realizację swoich zamierzeń inwestycyjnych. Zawarte w nich propozycje rozwiązań pomogą zidentyfikować możliwości i zaplanować udział obywateli w projektowaniu, wdrażaniu i ocenie projektów infrastruktury transportowej.

Podręcznik ma za zadanie wspomóc beneficjentów i podmioty w określeniu:

  • czy i kiedy partycypacja obywatelska jest przydatna,
  • kolejności, w jakiej należy zaprojektować proces udziału społeczeństwa,
  • względy mające na celu zapewnienie odpowiedniej jakości i działań następczych,
  • szeregu różnych metod i narzędzi, które można wykorzystać w zależności od celu.

Opinia publiczna jest nieocenionym źródłem informacji. Jeżeli zapewni się odpowiednie warunki, aby obywatele mogli w sposób znaczący i konstruktywny zaangażować się w proces decyzyjny, rezultat programu inwestycyjnego może ulec znacznej poprawie.

Zachęcamy do lektury!

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów

  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow

Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow

Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top