Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

29 kwietnia 2022 | Różne

Lepsze planowanie inwestycji kolejowych dzięki Zintegrowanemu Modelowi Ruchu

29 kwietnia br. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) Pani Joanna Lech, p.o Dyrektor CUPT i Pan Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A podpisali umowę dot. wykorzystania przez spółkę Zintegrowanego Modelu Ruchu (ZMR).

Zdjęcie: od lewej: dr Artur Rudnicki – Inicjatywa JASPERS, Pani Joanna Lech – p.o. Dyrektor CUPT, Pan Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu/ PKP Polskie   Linie Kolejowe S.A., Pani Ewa Zofka - Zastępca Dyrektora, Departament Analiz Transportowych i Programowania, CUPT.

Zdjęcie: od lewej: dr Artur Rudnicki – Inicjatywa JASPERS, Pani Joanna Lech – p.o. Dyrektor CUPT, Pan Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu/ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Pani Ewa Zofka – Zastępca Dyrektora, Departament Analiz Transportowych i Programowania, CUPT.

ZMR – narzędzie dla decydentów

Opracowany przez CUPT Zintegrowany Model Ruchu jest kompleksowym narzędziem przeznaczonym do wsparcia strategicznego planowania transportu zarówno na poziomie kraju, jak również na poziomie regionalnym czy lokalnym. Pozwala na obiektywną weryfikację potencjału poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych w aspekcie ich przyszłego wykorzystania przez pasażerów – przy założeniu wielu zewnętrznych czynników jak np. rozwój miast, kształtowanie oferty przewoźników czy zmiany w demografii społeczeństwa. Mówiąc prościej: skomplikowane narzędzie informatyczne, jakim jest ZMR, odpowiada na pytania „co by było gdyby” lub „co się stanie jeśli” i tym samym wspiera wypełnienie warunku podstawowego Komisji Europejskiej w zakresie finansowania inwestycji transportowych w perspektywie 2021-2027.

Planowanie inwestycji kolejowych dzięki podpisanej dzisiaj umowie wkracza na nowy poziom. Przy pomocy Zintegrowanego Modelu Ruchu Ministerstwo Infrastruktury we współpracy PKP PLK będzie mogło lepiej definiować potrzeby społeczne i gospodarcze przy określaniu kierunków rozwoju krajowej sieci kolejowej oraz jej modernizacji. Dzięki takim działaniom polska kolej staje się bardziej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna – skomentował Sekretarz Stanu Andrzej Bittel.

ZMR to pierwszy w Polsce w pełni multimodalny i 4 stopniowy model ruchu o zasięgu całego kraju, o poziomie szczegółowości gmin i dróg powiatowych. To jednocześnie kompleksowe narzędzie, które pozwala w sposób świadomy planować rozwój systemu transportowego w Polsce, w tym inwestycji kolejowych – mówi Joanna Lech, p.o. Dyrektor CUPT.

Korzyści dla kolei

Dzięki podpisaniu umowy PKP PLK S.A zyskuje narzędzie w postaci:

  • w pełni 4 stopniowego multimodalnego krajowego modelu ruchu
  • założeń rozwoju sieci zgodnych z najnowszym stanem wiedzy dotyczącym dokumentów wieloletnich (w tym listy inwestycji)
  • transparentnych i w pełni dostępnych założeń wraz z formułami dla wszystkich 4 etapów modelowania dla każdej przyjętej w ZMR motywacji podróży
  • szczegółowo opracowaną sieć transportu publicznego: trasy przejazdu, sekwencja obsługiwanych przystanków, czas przejazdu między przystankami, prędkość maksymalna, segment, opłaty, częstotliwość kursowania
  • zaimplementowanego w ZMR podejścia do prognoz dla transportu zbiorowego w oparciu o dostępne zbiory danych oraz o założenia eksperckie.

Opracowany model ruchu pozwoli PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. lepiej planować inwestycje, będące odpowiedzią na społeczne i gospodarcze oczekiwania odnośnie zwiększania dostępności do infrastruktury kolejowej, w celu lepszego wykorzystywania ekologicznego środka transportu, jakim jest kolej – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Model się opłaca

Podpisana umowa przyczyni się do tworzenia spójnego systemu planowania transportu na poziomie krajowym m.in. w oparciu o wyniki modelowania i analizę popytu.

Trzeba dodać, że ZMR jest pierwszym w Polsce modelem wykorzystywanym na poziomie administracji centralnej i nie związanym z zarządcą konkretnej infrastruktury, a CUPT udostępnia go bezpłatnie.

Różne

Raport „Jak otworzyć kolej na mieszkańców” – klucz do lepszego transportu publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 20 września 2023 | Różne
Raport „Jak otworzyć kolej na mieszkańców” – klucz do lepszego transportu publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

W 2025 roku pociągi wrócą na trasę od Tarnowskich Gór do Katowic, a podróże będą bardziej komfortowe i efektywne. Z udziałem lokalnej społeczności, razem z partnerami projektu „Jak otworzyć kolej na mieszkańców” tworzymy lepszą, dopasowaną do potrzeb mieszkańców przyszłość transportu publicznego w regionie.

 

Więcej arrow
Europejski Tydzień Mobilności 2023: Oszczędzaj energię 09 września 2023 | Różne
Europejski Tydzień Mobilności 2023: Oszczędzaj energię

Europejski Tydzień Mobilności 2023 zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza doskonałą okazję do zaangażowania się w promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej i przyjaznych dla środowiska rozwiązań transportowych.

Więcej arrow
Polska i Słowacja zacieśniają współpracę w dziedzinie polityki spójności Unii Europejskiej 27 lipca 2023 | Różne
Polska i Słowacja zacieśniają współpracę w dziedzinie polityki spójności Unii Europejskiej

Polska i Słowacja postanowiły wzmocnić swoją współpracę, aby móc bardziej skutecznie wykorzystać politykę spójności UE i osiągać wspólne cele rozwojowe. Dzisiaj w gmachu MFiPR zawarto bilateralne porozumienie o współpracy w tym obszarze. Polską stronę podczas spotkań bilateralnych reprezentowali m. in. przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Więcej arrow
Święto Wojska Polskiego: Silna Biało-Czerwona 26 lipca 2023 | Różne
Święto Wojska Polskiego: Silna Biało-Czerwona

15 sierpnia to szczególna data dla wszystkich Polaków, nie tylko dla żołnierzy. W tym dniu obchodzimy Święto Wojska Polskiego, które zostało ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, znanej również jako „Cud nad Wisłą”. To wydarzenie zapisało się na kartach historii jako triumf polskiej armii nad bolszewikami.

Więcej arrow

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top