Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

23 marca 2023 | Różne

Możliwość wnioskowania o przyjęcie do Global Gateway BAG

Komisja Europejska uruchomiła możliwość wnioskowania o przyjęcie do Global Gateway Business Advisory Group (BAG). Do aplikowania zaproszone są wszystkie europejskie organizacje sektora prywatnego posiadające odpowiednie doświadczenie w sektorach objętych strategią konektywności Global Gateway, tj. w transporcie, energetyce, cyfryzacji, a także zajmujących się wzmacnianiem systemów opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych na całym świecie. Wśród członków grupy znajdą się zarówno przedsiębiorstwa duże, jak i MŚP, a także stowarzyszenia handlowe i biznesowe. BAG ma liczyć 60 członków, którzy będą wybierani na trzyletnie kadencje. Pierwsze posiedzenie wysokiego szczebla grupy planowane jest na II połowę 2023 r.

Celem powołania grupy jest stworzenie forum dla wymiany poglądów pomiędzy sektorem prywatnym a Przewodniczącym Komisji Europejskiej lub właściwymi Komisarzami w odniesieniu do inwestycji przedsiębiorstw unijnych w obszarze konektywności w krajach poza UE. BAG będzie również wspierać Komisję Europejską w zacieśnianiu współpracy z europejskim sektorem prywatnym oraz w skutecznej realizacji strategii konektywności UE Global Gateway.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat procesu aplikowania, w tym także zakres wymagań dot. aplikacji oraz formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronach Komisji Europejskiej.

Zasady aplikowania

Z zasadami aplikowania można zapoznać się pot tym adresem.

Zgłoszenia należy przesyłać do 20 kwietnia 2023 r. do godziny 14.00 CET na adres: EC-GGBAG@ec.europa.eu.

Oceną aplikacji zajmuje się Komisja Europejska, która również podejmuje decyzję o przyjęciu podmiotów do grupy.

Do udziału zachęcamy przede wszystkim polskie firmy, które posiadają doświadczenie międzynarodowe w takich obszarach jak:

 • transport,
 • energetyka,
 • cyfryzacja,
 • opieka zdrowotna,
 • edukacja i badania naukowe.

Szczególnie cenne będzie doświadczenie zdobyte na rynkach państw spoza UE zaliczających się do grupy państw rozwijających się.

W razie dodatkowych pytań dotyczących procesu aplikacji oraz strategii Global Gateway prosimy o kontakt pod adresem e-mail: dwe.event@msz.gov.pl.

Zarys informacji nt. strategii konektywności UE Global Gateway

Celem nowej strategii jest wzmocnienie inteligentnych, czystych i bezpiecznych połączeń w sektorze cyfrowym, energetycznym i transportowym oraz wsparcie systemów opieki zdrowotnej, edukacji i badań na całym świecie. Global Gateway ma stanowić odpowiedź UE na światową lukę inwestycyjną. Partnerstwo w ramach Global Gateway ma opierać się na 6 zasadach: 1- demokratycznych wartościach i wysokich standardach; 2- dobrym zarządzaniu i przejrzystości, 3- równym partnerstwie; 4- zieloności i czystości; 5- bezpieczeństwie; 6- wzmacnianiu inwestycji przez sektor prywatny. Obszary interwencji GG to:

 1. cyfryzacja – budowa sieci światłowodowych, wzmocnienie komunikacji satelitarnej i infrastruktury chmurowej, zwiększenie dostępu do danych, rozwój sztucznej inteligencji i sieci 5G, cyberbezpieczeństwo;
 2. klimat i energia – zintegrowanie krajowych systemów energetycznych oraz wspieranie zielonej transformacji poprzez inwestowanie zarówno w łagodzenie skutków zmian klimatu i w odporność na nie, a także w czystą energię, dekarbonizację oraz przejście na OZE;
 3. transport – promowanie inwestycji w infrastrukturę tworzącą zrównoważone, inteligentne, odporne, sprzyjające włączeniu społecznemu i bezpieczne sieci we wszystkich rodzajach transportu oraz rozbudowa transeuropejskiej sieci transportowej;
 4. zdrowie – poprawa bezpieczeństwa łańcuchów dostaw i rozwoju lokalnych zdolności produkcyjnych (dywersyfikacja), eliminacja wąskich gardeł w łańcuchach dostaw produktów zdrowotnych;
 5. edukacja i badania naukowe – inwestowanie w wysokiej jakości edukację, w tym cyfrową, włączenie kobiet oraz innych wykluczonych grup społecznych, a także wspieranie reform systemów edukacji.

Różne

350 mld złotych dobrze zainwestowane w polski transport 31 października 2023 | Różne
350 mld złotych dobrze zainwestowane w polski transport

W ciągu ostatnich 15 lat Centrum Unijnych Projektów Transportowych efektywnie i transparentnie rozliczyło miliardy złotych zainwestowanych w polski transport.

Więcej arrow
Raport „Jak otworzyć kolej na mieszkańców” – klucz do lepszego transportu publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 20 września 2023 | Różne
Raport „Jak otworzyć kolej na mieszkańców” – klucz do lepszego transportu publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

W 2025 roku pociągi wrócą na trasę od Tarnowskich Gór do Katowic, a podróże będą bardziej komfortowe i efektywne. Z udziałem lokalnej społeczności, razem z partnerami projektu „Jak otworzyć kolej na mieszkańców” tworzymy lepszą, dopasowaną do potrzeb mieszkańców przyszłość transportu publicznego w regionie.

 

Więcej arrow
Europejski Tydzień Mobilności 2023: Oszczędzaj energię 09 września 2023 | Różne
Europejski Tydzień Mobilności 2023: Oszczędzaj energię

Europejski Tydzień Mobilności 2023 zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza doskonałą okazję do zaangażowania się w promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej i przyjaznych dla środowiska rozwiązań transportowych.

Więcej arrow
Polska i Słowacja zacieśniają współpracę w dziedzinie polityki spójności Unii Europejskiej 27 lipca 2023 | Różne
Polska i Słowacja zacieśniają współpracę w dziedzinie polityki spójności Unii Europejskiej

Polska i Słowacja postanowiły wzmocnić swoją współpracę, aby móc bardziej skutecznie wykorzystać politykę spójności UE i osiągać wspólne cele rozwojowe. Dzisiaj w gmachu MFiPR zawarto bilateralne porozumienie o współpracy w tym obszarze. Polską stronę podczas spotkań bilateralnych reprezentowali m. in. przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Więcej arrow

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top