Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

10 maja 2022 | Różne

Pierwsze granty z nowego CEF

Komisja Europejska właśnie przyznała pierwsze granty z nowego CEF (Instrument „Łącząc Europę).

7 kwietnia 2022 r. Komisja Europejska przyznała pierwsze granty z nowego CEF. Komitet Koordynacyjny CEF Transport zatwierdził rekomendację Komisji Europejskiej na przyznanie dofinansowania dla wybranych projektów dotyczących mobilności wojskowej oraz infrastruktury paliw alternatywnych.

Dofinansowanie z instrumentu Łącząc Europę przyznano sześciu polskim projektom.

W obszarze tematycznym „Dostosowanie sieci TEN-T do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania (dual use) w ramach mobilności wojskowej (tzw. Military Mobility)” dofinansowanie uzyskały następujące projekty:

  • Wzmocnienie obiektów mostowych WA39 i MA52 na koncesyjnej autostradzie A2;
  • Budowa II etapu równoległej drogi kołowania oraz I etap przebudowy drogi startowej na odcinku 700 mb w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka wraz z infrastrukturą techniczną;
  • Etap II przebudowy drogi startowej na odcinku 1800 mb w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka wraz z infrastrukturą techniczną;
  • Wykonanie systemu naziemnego oświetlenia nawigacyjnego CAT II na Lotnisku Szczecin Goleniów wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  • Zwiększenie możliwości operacyjnych części lotniczej lotniska pod potrzeby operacji wojskowych w Porcie Lotniczym Wrocław S.A.

Wartość przyznanego dofinansowania to ponad 60 mln euro.

W obszarze tematycznym „Infrastruktura paliw alternatywnych” dofinansowanie uzyskał projekt:

„CONNECT-E (Cohesion) – Connectong National Networks and Enabling Cross-border Traffic – Electric in RO, PL, HU, CZ, SK, SI, HR”, którego beneficjentem jest konsorcjum międzynarodowe na czele z MOL Hungary. Polskim partnerem w projekcie jest E.ON Polska S.A. Wartość dofinansowania dla projektu wynosi 28,26 mln euro.
W pozostałych obszarach tematycznych ocena projektów jest w toku, a wyniki powinny zostać ogłoszone w czerwcu 2022 r.

źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów

  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow

Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow

Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top