Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

13 lipca 2022 | Różne

Upowszechniamy partycypację społeczną w transporcie

Komisja Europejska wybrała 8 lipca 2022 wniosek złożony przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach naboru do kolejnego projektu, mającego na celu wzmocnienie zaangażowania obywateli państw członkowskich UE w ramach Polityki Spójności.

Zgodnie z wymogami (wspólna aplikacja instytucji publicznej i NGO) wniosek przygotowano we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną FADO (FADO) i 29.04.2022 roku przekazano do oceny Komisji Europejskiej. Dla lepszego wykorzystania produktów projektu, do jego wspólnej realizacji zaproszono Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM).

Założenia projektowe

Projekt zakłada zaangażowanie CUPT przy maksymalnym wykorzystaniu doświadczenia i praktyki, nabytych w trakcie realizacji I etapu projektu pilotażowego, zakończonego w grudniu ubiegłego roku.

Zaangażowanie FADO, specjalizującej się głównie w zagadnieniach zwiększania dostępności inwestycji publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, pozwoli zaangażować w procesy partycypacyjne grupy dotychczas wykluczone. Natomiast udział GZM pozwoli wypracować rozwiązania i przetestować je w praktyce w ujęciu lokalnym i regionalnym w sposób umożliwiający zwiększenie zaangażowania szczególnie lokalnych społeczności.

W ramach projektu zostaną wykorzystane innowacyjne mechanizmy partycypacji społecznej do kształtowania potrzeb mieszkańców i na tej podstawie do przedstawienia odpowiednich propozycji rozwiązań transportowych z naciskiem na kolej, jako najbardziej ekologiczny środek transportu.

Głównymi celami projektu są:

  • zwiększenie poziomu partycypacji społecznej w ramach planowanych usprawnień funkcjonowania wskazanego korytarza transportowego w wybranych gminach na terenie GZM,
  • zwiększenie roli grup wykluczonych w procesach partycypacyjnych poprzez stosowanie standardów cyfrowych, architektonicznych, informacyjnych i promocyjnych dostępności,
  • pomoc w budowaniu kultury partycypacyjnej wśród inwestorów i mieszkańców.

Realizacja projektu powinna zakończyć się nie później niż w grudniu 2023 roku.

Więcej informacji w zakresie wyboru naszego i innych projektów, mających na celu wzmocnienie zaangażowania obywateli państw członkowskich UE w ramach inwestycji unijnych na lata 2021-2027 można znaleźć na stronach Komisji Europejskiej.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów

  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow

Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow

Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top