Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

10 maja 2022 | Różne

Zachodnie Pomorze z pogłębionym torem wodnym

Historia toru Świnoujście-Szczecin

Początki toru sięgają XVII wieku, kiedy dostrzeżono jego potencjał gospodarczy tej trasy i rozpoczęto jej budowę.

Pomimo istotnego znaczenia dla regionu pod koniec XX wieku tor był w bardzo złym stanie. Dopiero na początku XXI wieku, dzięki przeprowadzonej modernizacji, trasa zaczęła odzyskiwać swój dawny potencjał.

Niewątpliwie, tor wodny Świnoujście-Szczecin na każdym etapie swojej długiej historii miał i ma istotne znaczenie i wartość dla gospodarki regionu.

Teraz, przy założeniu, że pogłębienie do 12,5 m przyczyni się do poprawy przepustowości trasy wodnej, zdecydowanie wzrośnie również jej znaczenie dla regionu zachodniopomorskiego.

Od początku nowożytnej modernizacji toru, do realizacji inwestycji w znacznym stopniu przyczyniają się środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dofinansowanie unijne w ramach projektu wynosi ponad 1,2 mld złotych przy całkowitej wartości ponad 1,9 mld.

Założenia projektowe

W trakcie modernizacji toru wodnego wykonano m.in. następujące prace:

 • pogłębienie toru Świnoujście – Szczecin do – 12,5 m na odcinku ok. 62 km z równoczesnym jego poszerzeniem do szerokości 100 m w dnie na odcinkach prostych z odpowiednimi poszerzeniami na łukach i odcinkach przejściowych wraz z niezbędnymi korektami geometrii toru wodnego, a także wykonanie mijanek. Ponadto, zakresem projektu objęto również odcinek Kanału Grabowskiego o długości ok. 0,43 km między Obrotnicą Orli Przesmyk i Obrotnicą na Kanale Grabowskim (na wysokości Kanału Dębickiego), odcinek toru wodnego o długości ok. 0,39 km między Nabrzeżem Zbożowym i Obrotnicą Kanał Grabowski/Kanał Dębicki oraz odcinek toru podejściowego od obrotnicy Police do portu Police o dł. 0,29 km;
 • przebudowa (regulacja) skarp brzegowych bez umocnień;
 • niwelacja dna w strefie Świnoujścia (Kanały Piastowski i Mieliński),
  budowa i przebudowa umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych wraz z przylegającą infrastrukturą; dotyczyć to będzie umocnienia skarp podwodnych przy nabrzeżach Huk, Żeglarskiego, BON, Gnieźnieńskiego (w związku z rozbudową obrotnicy Orli Przesmyk) oraz umocnienie skarp przy obrotnicy Orli Przesmyk;
  przebudowa kolidujących sieci branżowych;
 • pogłębienie i poszerzenie obrotnic statków:
  • na wysokości Polic (zwana dalej obrotnicą Police),
  • przy Przesmyku Orlim na Przekopie Mieleńskim u wejścia do Kanału Grabowskiego,
  • na połączeniu Kanału Grabowskiego i Basenu Dębickiego.

Wykonano również dodatkowe prace, takie jak:

 • przystosowanie i modernizację istniejącego oznakowania nawigacyjnego i elementów systemu kontroli ruchu statków do nowej geometrii toru wodnego oraz modernizację obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego. Modernizacja służy polepszeniu warunków użytkowania obiektów i realizacji zadań wynikających ze statutowej działalności Urzędu – administracji morskiej, tj. zadania z zakresu bezpieczeństwa żeglugi, ochrony portów i żeglugi morskiej oraz oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnego polskich obszarów morskich.
 • budowę nowych pól refulacyjnych w postaci sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim wraz z przystaniami;
 • pozyskanie gruntów pod budowle, konieczne rozbiórki kolidujących obiektów istniejącego zagospodarowania, wykonanie wycinek drzew i krzewów oraz ewentualnych wylesień, w niezbędnym zakresie.

Dofinansowanie UE dla rozwoju regionu

Celem głównym projektu bylo udrożnienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin dla statków o większej ładowności i zanurzeniu, jak również poprawa bezpieczeństwa nawigacji statków morskich po szerszym i głębszym torze wodnym.

Zgodnie z założeniami, projekt przyczyni się również do usprawnienia nawigacji statków po torze wodnym i zwiększenie przepustowości toru spowodowane obniżeniem prawdopodobieństwa wystąpienia kolejki statków na torze wodnym.

Dodatkowo nastąpi poprawa stanu funkcjonalnego i technicznego obiektów, wchodzących w skład Bazy Oznakowania Nawigacyjnego, którego efektem jest umożliwienie pracownikom niezakłóconego i optymalnego wykonywania zadań związanych z utrzymaniem toru wodnego Świnoujście – Szczecin.

Modernizacja toru to też znaczne korzyści dla mieszkańców regionu. Szacunki twierdzą, że zwiększenie przepustowości stworzy potrzebę nowych miejsc pracy, pozwoli przyciągnąć nowych inwestorów przyczyni się do obniżenia kosztów transportu morskiego i poszerzenia skali działalności okolicznych portów, zwłaszcza portu w Szczecinie.

Warto również pamiętać o tym, że realizacja projektu pozytywnie wpłynie na rozwoju turystyki i małej żeglugi morskiej w regionie.

Aktualne zdjęcia z zakończonej inwestycji można obejrzeć tutaj.

Szczegóły projektowe

Numer i nazwa projektu: POIS.03.02.00-00-0012/17 Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m

Beneficjent: Urząd Morski w Szczecinie

Wartość całkowita projektu: 1 935 556 000,00 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 1 442 880 000,00 PLN

Kwota dofinansowania UE: 1 226 448 000,00 PLN

Różne

Raport „Jak otworzyć kolej na mieszkańców” – klucz do lepszego transportu publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 20 września 2023 | Różne
Raport „Jak otworzyć kolej na mieszkańców” – klucz do lepszego transportu publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

W 2025 roku pociągi wrócą na trasę od Tarnowskich Gór do Katowic, a podróże będą bardziej komfortowe i efektywne. Z udziałem lokalnej społeczności, razem z partnerami projektu „Jak otworzyć kolej na mieszkańców” tworzymy lepszą, dopasowaną do potrzeb mieszkańców przyszłość transportu publicznego w regionie.

 

Więcej arrow
Europejski Tydzień Mobilności 2023: Oszczędzaj energię 09 września 2023 | Różne
Europejski Tydzień Mobilności 2023: Oszczędzaj energię

Europejski Tydzień Mobilności 2023 zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza doskonałą okazję do zaangażowania się w promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej i przyjaznych dla środowiska rozwiązań transportowych.

Więcej arrow
Polska i Słowacja zacieśniają współpracę w dziedzinie polityki spójności Unii Europejskiej 27 lipca 2023 | Różne
Polska i Słowacja zacieśniają współpracę w dziedzinie polityki spójności Unii Europejskiej

Polska i Słowacja postanowiły wzmocnić swoją współpracę, aby móc bardziej skutecznie wykorzystać politykę spójności UE i osiągać wspólne cele rozwojowe. Dzisiaj w gmachu MFiPR zawarto bilateralne porozumienie o współpracy w tym obszarze. Polską stronę podczas spotkań bilateralnych reprezentowali m. in. przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Więcej arrow
Święto Wojska Polskiego: Silna Biało-Czerwona 26 lipca 2023 | Różne
Święto Wojska Polskiego: Silna Biało-Czerwona

15 sierpnia to szczególna data dla wszystkich Polaków, nie tylko dla żołnierzy. W tym dniu obchodzimy Święto Wojska Polskiego, które zostało ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, znanej również jako „Cud nad Wisłą”. To wydarzenie zapisało się na kartach historii jako triumf polskiej armii nad bolszewikami.

Więcej arrow

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top