Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

03 marca 2023 | Współpraca międzynarodowa

Większe bezpieczeństwo na drogach w Azerbejdżanie

Dzisiaj, 3 marca 2023 roku, w Baku został zainaugurowany projekt współpracy bliźniaczej, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa drogowego w Azerbejdżanie. Temat ten zgromadził podczas dzisiejszej konferencji różnych interesariuszy z Azerbejdżanu, Polski i Litwy – krajów zaangażowanych w tę inicjatywę.

Projekt finansowany przez Unię Europejską (UE) ma wzmocnić kompetencje Ministerstwa Rozwoju Cyfrowego i Transportu Republiki Azerbejdżanu oraz innych właściwych interesariuszy w zakresie stosowania dobrych praktyk zarządzania systemem bezpieczeństwa w zgodności ze standardami i najlepszymi praktykami UE. To know-how zostanie przekazane w ramach 38 misji przez 57 Ekspertów z Polski i Litwy.

Projekt koncentruje się na zapewnieniu administracji Azerbejdżanu, polskiego i litewskiego wsparcia w tworzeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, opartego na 4 filarach bezpieczeństwa UE: bezpieczne drogi, bezpieczne pojazdy, bezpieczna infrastruktura i reagowanie po wypadkach w 5 obszarach interwencji: legislacja, wdrażanie, edukacja, technologia i międzynarodowe wsparcie regulacyjne.

Spotkanie było okazją do lepszego poznania instytucji zaangażowanych w Projekt Bliźniaczy oraz przedstawienia jego zakresu i oczekiwanych rezultatów.

W swoim wystąpieniu Minister Rozwoju Cyfrowego i Transportu Republiki Azerbejdżanu, pan Rashad Nabiyev, poinformował o pracach wykonanych w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i poprawy infrastruktury transportowej w ramach strategii rozwoju społeczno-gospodarczego realizowanej przez Prezydenta, pana Ilhama Alijewa.

Minister Nabiyev dodał, że aby osiągnąć postęp w tym kierunku, realizowany jest „Państwowy program bezpieczeństwa drogowego na lata 2019-2023” zatwierdzony dekretem prezydenckim.

Projekt partnerski „Improving Road Safety in Azerbaijan”, który dziś zaprezentowaliśmy, zawiera szereg postanowień Programu Państwowego. Projekt ten ma ogromne znaczenie dla poprawy zarządzania, koordynacji i rozwiązywania problemów bezpieczeństwa drogowego w Azerbejdżanie. Dziękuję Unii Europejskiej za finansowanie tego ważnego projektu – powiedział Minister Rashad Nabiyev.

Przemówienia wygłosili m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Cyfrowego i Transportu Republiki Azerbejdżanu oraz Ambasady Państw Członkowskich UE, w tym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej i Ambasady Republiki Litewskiej.

Przedstawiciele głównych interesariuszy z Kraju Beneficjenta, władze państw członkowskich UE, Delegacja UE w Azerbejdżanie, partnerzy wdrażający Twinning, Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Polsce – podzielili się swoimi poglądami na temat realizacji projektu, wzmocnienia współpracy i wspólnych działań. Zakres projektu został przedstawiony przez Resident Twinning Adviser’a oraz ekspertów z Polski i Litwy.

Warto podkreślić, że Polska osiągnęła znaczącą poprawę w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba ofiar śmiertelnych na polskich drogach spadła o blisko 50%. Dodatkowo, dzięki podjętym działaniom, Polska znalazła się w 2021 r. wśród pięciu krajów o największym spadku liczby ofiar śmiertelnych na drogach w Europie. Według danych Komisji Europejskiej z lutego 2023 r. największe spadki liczby ofiar śmiertelnych na drogach, o ponad 30 proc. w stosunku do roku 2019 odnotowała właśnie Polska. – podkreślił pan Andrzej Bittel, Wiceminister Infrastruktury RP.

Ogólnym celem projektu jest przyczynienie się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych, zwłaszcza tych, których skutkiem jest śmierć lub poważne obrażenia oraz szkody społeczno-ekonomiczne. Celem szczegółowym jest zaś poprawa zdolności prawnych i instytucjonalnych oraz kompetencji personelu wiodących agencji publicznych oraz innych zainteresowanych stron, aby lepiej zarządzać, koordynować i rozwiązywać kwestie bezpieczeństwa ruchu w Azerbejdżanie.

Znaczenie rozpoczętego dziś projektu wykracza poza granice Azerbejdżanu i jest ważne dla wszystkich krajów zainteresowanych współpracą transportową i logistyczną z Azerbejdżanem. Polska jest jednym z tych krajów, a projekt, który dziś inaugurujemy jest tego najlepszym dowodem. Mam nadzieję, że realizacja tego projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa drogowego w Azerbejdżanie, a tym samym wpłynie pozytywnie na przepustowość szlaków transportu drogowego przebiegających przez Azerbejdżan i stabilność transportu. – powiedział pan Rafał Poborski, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Azerbejdżanie.

Podczas dzisiejszego spotkania chciałabym podkreślić, że CUPT i wszyscy partnerzy projektu są zobowiązani do zapewnienia najlepszego doświadczenia i wkładu w kluczowych obszarach interwencji dotyczących bezpieczeństwa drogowego, tj. legislacji, technologii, egzekwowania przepisów i edukacji w ramach wszystkich filarów Bezpiecznego Systemu. Bezpieczeństwo drogowe wymaga dobrze zorganizowanych działań wielu interesariuszy, aby cały system był wyrozumiały dla błędów, które my jako ludzie popełniamy – dodała pani Joanna Lech, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

CUPT, lider projektu, jest wyspecjalizowaną instytucją podległą Ministerstwu Infrastruktury RP i od ponad 15 lat odpowiedzialną za wdrażanie ogólnokrajowych programów współfinansowanych przez politykę spójności UE wspierających rozwój infrastruktury transportowej w Polsce. CUPT działa nie tylko jako instytucja odpowiedzialna za finansowanie, ale także zapewnia pełne wsparcie dla beneficjentów projektów transportowych oraz wsparcie eksperckie i analityczne dla ministerstw.

Zespół ekspertów z Polski i Litwy wnosi wszystkie niezbędne umiejętności, aby pomóc Ministerstwu Rozwoju Cyfrowego i Transportu Republiki Azerbejdżanu w stworzeniu właściwego programu edukacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego w szkołach. Pomaga także zidentyfikować kluczowe umiejętności wymagane przez wszystkich interesariuszy zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego, a także zaprojektować i wdrożyć kampanię na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Wszystko to zostanie wykonane w celu przekazania głównych celów projektu, głęboko osadzonych w strategii bezpieczeństwa drogowego dla Azerbejdżanu – powiedział Justas Rašomavičius, Lithuanian transport safety administration, Junior Partner Państwa Członkowskiego.

Projekt twinningowy „Increasing road safety in Azerbaijan” jest finansowany przez Unię Europejską. Czas trwania projektu 24 miesiące. Konferencja inaugurująca projekt została zorganizowana we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Cyfrowego i Transportu Azerbejdżanu.

Współpraca międzynarodowa

Spotkanie ekspertów TAIEX-REGIO poświęcone tematyce audytowej 08 kwietnia 2024 | Współpraca międzynarodowa
Spotkanie ekspertów TAIEX-REGIO poświęcone tematyce audytowej

W zeszłym tygodniu, 2-4 kwietnia, odbyła się misja ekspercka online, której głównym organizatorem było Ministerstwem Finansów Łotwy. W tej formule eksperci CUPT występują już od kilku lat dzieląc się swoim know-how w różnych dziedzinach.

Więcej arrow
Eksperci CUPT na forum TAIEX 23 lutego 2024 | Współpraca międzynarodowa
Eksperci CUPT na forum TAIEX

CUPT od wielu lat korzysta z dobrodziejstw instrumentu pomocy technicznej Komisji Europejskiej TAIEX. Jest to jedna z kilku unijnych platform służących transferowi wiedzy pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej w krajach Unii Europejskiej, ale nie tylko.

Więcej arrow
Komunikat w sprawie zawieszenia konkursu filmowego w ramach projektu „Zwiększanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Azerbejdżanie” 30 stycznia 2024 | Współpraca międzynarodowa
Komunikat w sprawie zawieszenia konkursu filmowego w ramach projektu „Zwiększanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Azerbejdżanie”

W wyniku nieprzewidzianych okoliczności zawieszamy do odwołania realizację konkursu filmowego “Həyata Yol Ver! / Life comes first on the road!/Życie ma pierwszeństwo na drodze”.

Więcej arrow
Druga misja na rzecz wzmocnienia zasobów ludzkich w sektorze drogowym w Azerbejdżanie 05 stycznia 2024 | Współpraca międzynarodowa
Druga misja na rzecz wzmocnienia zasobów ludzkich w sektorze drogowym w Azerbejdżanie

W połowie grudnia, a konkretnie 12-15 grudnia 2023 roku, przeprowadziliśmy drugą misję skupiającą się na dalszym wzmacnianiu zasobów ludzkich związanych z sektorem bezpieczeństwa drogowego w Azerbejdżanie w ramach projektu „Increasing Road Safety in Azerbaijan”.

Więcej arrow

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top