Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

15 września 2022 | Zintegrowany Model Ruchu

Podpisaliśmy Porozumienie o współpracy z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki

8 września 2022 r. w siedzibie Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki podpisano Porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią a Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Celem współpracy będzie wymiana informacji i danych na potrzeby analiz transportowych. Wzajemne przekazywanie wiedzy i praktycznych doświadczeń związanych z planowaniem transportu i modelowaniem ruchu podniesie jakość wykonywanych analiz oraz umożliwi wymianę dobrych praktyk w zakresie oceny i prognozowania zjawisk transportowych.

Dzięki nawiązanej współpracy nastąpi transfer wiedzy pomiędzy światem nauki a sektorem publicznym. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do rozwoju tematyki związanej z planowaniem transportu i szerszym propagowaniem użycia modeli ruchu w tym procesie” –­ wyjaśnia Ewa Zofka, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania w CUPT.

Od 2018 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych rozwija narzędzie służące m.in. optymalizacji procesu planowania strategicznego w sektorze transportu. Zintegrowany Model Ruchu (ZMR) jest obecnie wykorzystywany jako instrument wsparcia dla wypełnienia warunków finansowania inwestycji transportowych w perspektywie finansowej 2021 – 2027 zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Ponadto działając jako jednostka podległa ministrowi właściwemu ds. transportu, CUPT dzięki ZMR może wdrażać i inicjować rozwiązania organizacyjne i systemowe wspierając realizację projektów transportowych, co stanowi również ważny element planowania sieci transportowej kraju.

Podpisane Porozumienie

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top