Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

16 lutego 2022 | Zintegrowany Model Ruchu

Zintegrowany Model Ruchu – ogólne założenia modeli prognostycznych

Od stycznia 2022 r. będzie możliwe pozyskanie zaktualizowanego modelu ZMR na rok 2019 oraz wariantu prognostycznego 2030BAU wraz z dokumentacją techniczną.

Jak już informowaliśmy wcześniej, modele transportowe stanowią wsparcie w procesie aktualizacji strategii rozwoju danego obszaru czy też oceny planów inwestycyjnych. Są ważnym narzędziem umożliwiającym między innymi weryfikację założonych scenariuszy rozwoju infrastruktury.

Aby model mógł służyć powyższym celom niezbędne jest odwzorowanie stanu obecnego, a następnie stanu prognozowanego wraz z określeniem szeregu zmiennych zdefiniowanych na poszczególne horyzonty czasowe.

 

Prognozy ruchu zostały opracowane w oparciu o model bazowy ZMR na rok 2019. Opracowano następujące warianty prognostyczne:

 

zdjecie

Jednoczenie planowane jest przygotowanie prognozy sieciowej dla odległych horyzontów czasowych, tj. lat 2040 i 2050.

Modele prognostyczne CUPT zawierają analogiczną strukturę obliczeniową jak ta zastosowana w modelu bazowym – czyli pełną procedurę obliczeniową dla 4-stopniowego modelu popytu oraz rozkładu ruchu na sieć.

Model krajowy ZMR uwzględnia również założenia podstawowych dokumentów strategicznych dla poszczególnych gałęzi transportu. Ponadto opracowano, we współpracy z ekspertami, prognozy zmiennych objaśniających takich jak dane socjodemograficzne czy wskaźnik motoryzacji.

Prognozy zmiennych objaśniających opracowano dla:

  • wszystkich rejonów komunikacyjnych (gmin)
  • lat: 2020, 2025, 2030, 2040, 2050;
  • wariantów: pesymistycznego, realistycznego oraz optymistycznego.

Modele zostały zbudowane przy użyciu oprogramowania PTV VISUM.

Poniżej prezentujemy przykładowe wyniki dla BAU2030:

Zintegrowany Model Ruchu udostępniamy zainteresowanym podmiotom na zasadzie umowy licencyjnej.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu na: zmr@cupt.gov.pl

Więcej o ZMR przeczytasz w naszej dedykowanej zakładce.

zdjecie

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top