Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

26 stycznia 2021 | Zintegrowany Model Ruchu

ZMR w spotkaniu TOB o Zielonym ładzie w polskim transporcie

26 stycznia odbyło się 13 spotkanie Transportowego Obserwatorium Badawczego pod hasłem: Zielony ład w polskim transporcie.

12 grudnia 2019 roku Komisja Europejska wydała komunikat przedstawiający nowy „Europejski Zielony Ład”, który wyznacza kierunki rozwoju gospodarek Państw Członkowskich w perspektywie ambitnego celu klimatycznego całej Unii jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 r. Dokument przedstawia 9 głównych obszarów interwencji (strategii): różnorodność biologiczna, żywność, rolnictwo i obszary wiejskie, energia, przemysł, sektor budowlany, transport, zanieczyszczenia, klimat. 9 grudnia 2020 r., niemal rok po opublikowaniu głównego dokumentu EZŁ, światło dzienne ujrzała zapowiadana strategia z zakresu transportu pt. „Strategia Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności – przestawianie transportu europejskiego na tory przyszłości” (ang. „Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting European transport on track for the future”). Polski sektor transportowy w obliczu założeń Europejskiego Zielonego Ładu czeka wiele wyzwań, głównie z perspektywy wysokoemisyjnego transportu samochodowego. Główny cel jaki Komisja Europejska przedstawia całej Wspólnocie w zakresie mobilności to 90% redukcja emisji do 2050 roku z całego transportu. Europejski Zielony Ład przykłada także ogromną wagę do sektora energetycznego, wskazując że niemal 83% emisji gazów cieplarnianych w UE pochodzi z produkcji i wykorzystywania energii, z czego transport generuje 24% emisji.

Celem spotkania było w szczególności zebranie informacji o możliwych działaniach na rzecz redukcji emisji z transportu oraz danych dotyczących możliwej do uzyskania skali redukcji szkodliwych emisji a także kosztów ich wdrożenia w przypadku m.in. przenoszenia pracy przewozowej z transportu drogowego na inne rodzaje transportu – szczególnie kolejowy oraz zmiany napędów – we wszystkich rodzajach transportu – na nisko i zeroemisyjne. W gronie znakomitych gości, ekspertów z świata administracji, nauki i biznesu wymieniano się wiedzą, przemyśleniami i doświadczeniami na temat możliwości redukcji wpływu transportu na środowisko a także metod ich wyliczenia i zaplanowania.

[odsteo]

W spotkaniu wzięła udział rekordowa liczba 150 uczestników. Materiały ze spotkania oraz szczegółowe podsumowanie są dostępne w zakładce TOB.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top