Badanie zewnętrzne „Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach III-VI osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby zablokować działanie pilków cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności i Polityce plików Cookies.
Badanie zewnętrzne „Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach III-VI osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

Na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych firma EVALU sp. z o.o. zrealizowała badanie pn. Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach III – VI osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Na potrzeby badania wyróżniono dwa główne obszary przedmiotowe ewaluacji, tj.:

  • ocenę systemu oraz procesu wyboru i oceny projektów (poza kryteriami), czyli zasad i sposobu realizacji naboru i oceny wniosków dot. przedkładanych projektów;
  • ocenę jakości kryteriów wyboru projektów, czyli zestawu określonych wymogów formalnych i merytorycznych, zawartych w szczegółowym opisie osi priorytetowych, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych.

Główne wyniki badań to:

  1. Rozplanowanie dotychczasowych konkursów było właściwe. Założone terminy naborów, w większości, nie powodują negatywnych skutków w osiągnięciu celów Ram Wykonania (poziom realizacji wskaźników na rok 2018 nie jest zagrożony). Okres trwania naborów i oceny wniosków został zaplanowany adekwatnie do ilości złożonych wniosków jak i potencjału osobowego CUPT, ale przede wszystkim - do możliwości wnioskodawców w kwestii przygotowania właściwej dokumentacji.
  2. Zarówno regulaminy, jak i ogłoszenia konkursów są czytelne i zrozumiałe, a dane do opracowania dokumentacji łatwo dostępne (przede wszystkim na stronie CUPT oraz portalu Funduszy Europejskich). Dokumenty wymagane do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie również można ocenić jako precyzyjne i zrozumiałe.
  3. Ocena aktualnych horyzontalnych kryteriów formalnych (po zmianach wynikających z tzw. ustawy wdrożeniowej) pod kątem ich sformułowania oraz poprawności ich opisów jest dość pozytywna. Wątpliwości nie budzą także sytuacje dokonywania oceny podobnego/ tożsamego kryterium na więcej niż jednym etapie oceny (np. kryterium kompletność dokumentacji aplikacyjnej). Ewaluatorzy wskazali jednak kryteria, w przypadku których zidentyfikowano trudności (pod kątem ich sformułowania, zakresu lub sposobu opisu).
  • Kryterium Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie;
  • Kryterium Kompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załączników;
  • Ponadregionalność projektu;
  • Kryterium Zgodność projektu ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB);
  • Kryteria dotyczące polityk horyzontalnych.


Szczegóły dotyczące oceny kryteriów dla poszczególnych osi priorytetowych:

Broszura PL

BROSZURA_ENG.pdf

RK_kryteria.pdf

prezentacja_PL.pptx

 

STD TT
fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Przewiń do góry