Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 rozliczony przez Komisję Europejską

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby zablokować działanie pilków cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności i Polityce plików Cookies.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 rozliczony przez Komisję Europejską

W grudniu 2017 r. Instytucja Zarządzająca uzgodniła z Komisją Europejską warunki zamknięcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, które pozwoliły na ostateczne rozliczenie finansowe Programu i przekazanie stronie polskiej płatności końcowej w ramach Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości ponad 1,4 mld euro.

Polska otrzymała całą należną płatność końcową, co oznacza zagospodarowanie wszystkich funduszy dostępnych w programie.

Po zamknięciu Programu Instytucja Pośrednicząca poinformuje beneficjentów o:
a. dacie zamknięcia Programu,
b. wymaganym terminie przechowywania dokumentacji związanej z dofinansowanym projektem.

Zgodnie z art. 90 rozporządzenia nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporządzenia nr 1828/2006, a także na podstawie zawartych umów o dofinansowanie oraz porozumień w sprawie systemu realizacji POliŚ 2007–2013 - beneficjenci oraz wszystkie instytucje systemu zarządzania i kontroli Programu są zobowiązane do przechowywania dokumentacji przez przynajmniej 3 lata od daty zamknięcia Programu. Termin ten może ulec wydłużeniu na podstawie pisemnej informacji wraz uzasadnieniem skierowanej przed upływem ww. terminu przez instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie albo jej następcę prawnego – w odniesieniu do obowiązków beneficjenta w zakresie przechowywania dokumentów.

Szczegółowe informacje o obowiązkach instytucji i beneficjentów w tym zakresie zostały zawarte w Wytycznych w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.

Dofinansowanie dla sektora transportu w ramach POIiŚ 2007-2013 pozwoliło:
• wybudować 1 417 km autostrad i dróg ekspresowych (np. dzięki zrealizowanym inwestycjom można dotrzeć autostradą A1 z Łodzi do Gdańska; wybudowano autostradową obwodnicę Wrocławia A8, wybudowano drogę ekspresową S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź A1; powstały nowe drogi ekspresowe m.in. droga ekspresowa S17 odc. Kurów-Lublin-Piaski, droga ekspresowa S8 odc. węzeł Powązkowska-węzeł Marki, droga ekspresowa S3 Gorzów Wielkopolski-Nowa Sól);
• przebudować 8 najważniejszych lotnisk w Polsce (w Gdańsku, Wrocławiu, Rzeszowie, Poznaniu, Katowicach, Szczecinie, Krakowie oraz Warszawie);
• wybudować, zmodernizować i zrewitalizować blisko 1200 km linii kolejowych (skróceniu uległy czasy przejazdów pomiędzy Warszawą a Gdańskiem, Katowicami, Krakowem czy Wrocławiem. Przykładowo, czas podróży z Warszawy do Gdańska skrócił się z około 4 godzin 15 minut do poniżej 3 godzin, zaś z Warszawy do Wrocławia z ponad 5 godzin do 3 godzin 42 minut);
• kupić 440 sztuk taboru kolejowego (nowe lub zmodernizowane wagony oraz elektryczne zespoły trakcyjne oferują odpowiedni komfort podróży oraz są przystosowane do obsługi osób mających problemy z poruszaniem się);
• w 9 metropoliach – w warszawskiej, katowickiej, wrocławskiej, łódzkiej, trójmiejskiej, krakowskiej, poznańskiej, bydgosko-toruńskiej, szczecińskiej – wybudować i wyremontować 252 km linii tramwajowych, trolejbusowych oraz kupić i zmodernizować blisko 1000 sztuk taboru (np. wagonów tramwajowych, metra);
• zbudować i rozbudować 15 centrów logistycznych oraz terminali kontenerowych.

Rozliczenie finansowe przez Komisję Europejską Programu nie oznacza formalnego zamknięcia Programu. Na podstawie art. 89 ust. 5 rozporządzenia 1083/2006 Komisja Europejska poinformuje o ostatecznej dacie zamknięcia Programu, od której liczony będzie termin na przechowywanie dokumentów, o którym mowa w art. 90 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006. Informacja ta zostanie udostępniona niezwłocznie po otrzymaniu jej od Komisji Europejskiej.

Źródło: http://www.pois.gov.pl/Strony/wiadomosci/Najwiekszy-program-operacyjny-2007-2013-zamkniety-i-rozliczony

 

STD TT
fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Przewiń do góry