130 nowych autobusów elektrycznych w Warszawie dzięki unijnej polityce spójności

Komisja Europejska przyjęła decyzję o przyznaniu 41 mln euro z Funduszu Spójności na zakup 130 autobusów elektrycznych na potrzeby systemu komunikacji w stolicy Polski.

Każdy autobus zostanie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się i wyposażony w klimatyzację oraz urządzenia do przekazywania pasażerom informacji dźwiękowych i wizualnych.

- Ta nowa europejska inwestycja wyraźnie poprawi jakość życia w Warszawie – powiedziała komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu – Zmniejszy ona ruch samochodowy, poprawi jakość powietrza i udostępni Warszawiakom wygodny i czysty środek szybkiego transportu.

Autobusy powinny zacząć kursować na początku 2021 roku.

Źródło: Komisja Europejska