Ogłoszenie konkursu w działaniu 6.1 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby zablokować działanie pilków cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności i Polityce plików Cookies.

Od 14 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach: Osi Priorytetowej VI – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach (Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach).

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, jako Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach: Osi Priorytetowej VI – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

Przedmiot konkursu:
Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, dotyczące elektryfikacji wybranych linii komunikacji miejskiej. Przez elektryfikację rozumie się zastąpienie (pełną lub częściową wymianę) taboru o napędzie innym niż elektryczny autobusami elektrycznymi lub trolejbusami, wyposażonymi w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania.

Dofinansowaniu podlegają projekty taborowe obejmujące:

  1. zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania,
  2. zakup nowych trolejbusów wyposażonych w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania wraz z niezbędną infrastrukturą.

Szczegółowy zakres informacji, dotyczący wydatków kwalifikowanych, jak również niekwalifikowanych, związanych z elektryfikacją linii komunikacji miejskiej, określony został w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu pn.: Wdrażanie_napędu_elektrycznego.docx.

Informacja dotycząca podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie wsparcia znajduje się w Regulamin_konkursu.doc.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 6.1 wynosi: 300 mln zł. Na etapie zawierania umów o dofinansowanie, ostatecznie dostępna alokacja uzależniona będzie od aktualnego na dany moment kursu EUR/PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Katalog Beneficjentów Konkursu nr POIŚ.6.1/1/18

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, jako Instytucja Organizująca Konkurs nr POIŚ.6.1/1/18 uprzejmie informuje, iż zapisy pkt 2.2.6 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 pn. Terytorialny obszar realizacji w sposób jednoznaczny określają terytorium, na którym możliwa jest interwencja w ramach osi VI Programu: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, jako kwestię kluczową wskazując obszar na którym dany projekt ma być realizowany, nie zaś podmiot, który będzie go realizował.

Finansowane będą projekty wynikające ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla 13 miast wojewódzkich: Bydgoszczy, Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Katowic, Krakowa, Łodzi, Opola, Poznania, Szczecina, Torunia, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry (wraz z ich obszarami funkcjonalnymi), a także projekty realizowane na terenie miast średnich, wskazanych w rozdziale 3.1.2 Umowy Partnerstwa, których lista stanowi Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr POIS.6.1/1/18.

Projekty realizowane na terenie miast wojewódzkich oraz ich obszarów funkcjonalnych, objętych zakresem interwencji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, tj: Białegostoku, Lublina, Kielc, Olsztyna oraz Rzeszowa nie będą finansowane w ramach Konkursu nr POIS.6.1/1/18.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski o dofinansowanie należy składać w dni robocze w terminie od 14 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. w kancelarii CUPT, w godzinach jej pracy (815-1615), pod adresem siedziby

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, plac Europejski 2, w formie papierowej wraz z wersją elektroniczną, zgodnie z Regulaminem konkursu, lub przesłać listem poleconym na wyżej wymieniony adres z dopiskiem na kopercie: „wniosek o dofinansowanie do konkursu nr „POIiŚ.6.1/1/18”.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku jest rozumiana jako termin dostarczenia wniosku do siedziby CUPT albo data nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z 2018 r. poz. 106, 138 z późn. zm.).

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Gdzie szukać informacji:

Szczegółowe informacje na temat konkursu, Regulaminu konkursu i dokumentów aplikacyjnych dostępne są tutaj

Pytania/wątpliwości dotyczące konkursu, procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie powinny być zgłoszone najpóźniej do 15 stycznia 2019 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pisemnie. W przypadku, gdy wpłyną po tym terminie, pozostaną bez odpowiedzi. Pytania wraz z odpowiedziami będą publikowane na stronie konkursu w zakładce FAQ.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych
00-844 Warszawa, plac Europejski 2
tel. 22 262 05 00, faks 22 262 05 01

 

>>> Materiały szkoleniowe dla potencjalnych wnioskodawców POIiŚ.6.1/1/18 – Rozwój transportu zbiorowego w miastach.

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Przewiń do góry