Ogłoszenie konkursu w działaniu 6.1 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby zablokować działanie pilków cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności i Polityce plików Cookies.

 

Od 14 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach: Osi Priorytetowej VI – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach (Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach).

 Centrum Unijnych Projektów Transportowych, jako Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach: Osi Priorytetowej VI – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

Przedmiot konkursu:
Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, dotyczące elektryfikacji wybranych linii komunikacji miejskiej. Przez elektryfikację rozumie się zastąpienie (pełną lub częściową wymianę) taboru o napędzie innym niż elektryczny autobusami elektrycznymi lub trolejbusami, wyposażonymi w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania.

Dofinansowaniu podlegają projekty taborowe obejmujące:

  1. zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania,
  2. zakup nowych trolejbusów wyposażonych w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania wraz z niezbędną infrastrukturą.

 Szczegółowy zakres informacji, dotyczący wydatków kwalifikowanych, jak również niekwalifikowanych, związanych z elektryfikacją linii komunikacji miejskiej, określony został w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu pn.: Wdrażanie_napędu_elektrycznego.docx.

Informacja dotycząca podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie wsparcia znajduje się w Regulamin_konkursu.doc.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 6.1 wynosi: 300 mln zł. Na etapie zawierania umów o dofinansowanie, ostatecznie dostępna alokacja uzależniona będzie od aktualnego na dany moment kursu EUR/PLN.

 Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski o dofinansowanie należy składać w dni robocze w terminie od 14 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. w kancelarii CUPT, w godzinach jej pracy (815-1615), pod adresem siedziby

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, plac Europejski 2, w formie papierowej wraz z wersją elektroniczną, zgodnie z Regulaminem konkursu, lub przesłać listem poleconym na wyżej wymieniony adres z dopiskiem na kopercie: „wniosek o dofinansowanie do konkursu nr „POIiŚ.6.1/1/18”.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku jest rozumiana jako termin dostarczenia wniosku do siedziby CUPT albo data nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z 2018 r. poz. 106, 138 z późn. zm.).

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Gdzie szukać informacji:

Szczegółowe informacje na temat konkursu, Regulaminu konkursu i dokumentów aplikacyjnych dostępne są tutaj

Pytania/wątpliwości dotyczące konkursu, procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie powinny być zgłoszone najpóźniej do 15 stycznia 2019 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pisemnie. W przypadku, gdy wpłyną po tym terminie, pozostaną bez odpowiedzi. Pytania wraz z odpowiedziami będą publikowane na stronie konkursu w zakładce FAQ.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych
00-844 Warszawa, plac Europejski 2
tel. 22 262 05 00, faks 22 262 05 01

Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców POIiŚ.6.1/1/18 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastachzkolenie dla potencjalnych wnioskodawców POIiŚ.6.1/1/18 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

 

STD TT fin

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia