Unijne inwestycje w kolej zmieniają Polskę Wschodnią - relacja z konferencji

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby zablokować działanie pilków cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności i Polityce plików Cookies.
Unijne inwestycje w kolej zmieniają Polskę Wschodnią - relacja z konferencji

Przedstawienie kluczowych inwestycji w transport kolejowy w Polsce Wschodniej, w tym m.in. Wschodniej Magistrali Kolejowej oraz wybranych dworców PKP S.A., a także debata nad ich wpływem na rozwój makroregionu to główne cele konferencji zorganizowanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Olsztynie. Patronat nad konferencją objął Minister Inwestycji i Rozwoju.

Dwudniowa konferencja (20-21 czerwca br.) jest okazją do refleksji nie tylko nad rozwojem infrastruktury transportu kolejowego w Polsce Wschodniej, ale przede wszystkim nad wpływem tych inwestycji na rozwój społeczno-gospodarczy makroregionu. Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury, Komisji Europejskiej, władz samorządowych, biznesu, w tym branży transportowej, świata nauki, instytucji krajowych odpowiedzialnych za wdrażanie środków europejskich oraz zarządcy infrastruktury transportowej.  

Z analizy przeprowadzonej przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że wskaźnik wykorzystania kolei w województwach wschodniej Polski jest najniższy w kraju. Statystyczny mieszkaniec województwa podlaskiego, lubelskiego czy podkarpackiego podróżuje koleją ok. 2 razy w roku. Dla porównania w województwie pomorskim są to średnio 24 podróże rocznie na jednego mieszkańca. Dlatego też fundusze europejskie pochodzące z Programu Polska Wschodnia (POPW), Programu o Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) jak i pięciu Programów Regionalnych (RPO) mogą istotnie przyczynić się do systemowego i dynamicznego rozwoju już istniejącej sieci połączeń kolejowych – zarówno towarowych, jak i pasażerskich, w makroregionie. Dzięki inwestycjom poprawi się jakość przewozów – prędkość i punktualność pociągów, komfort podróżowania, zintegrowanie z pozostałymi środkami transportu w miastach, co będzie miało wpływ na zwiększenie liczby korzystających z przewozów kolejowych.

- W latach 2014-2023 w województwach Polski Wschodniej zainwestujemy w sektor kolejowy ponad 16,3 mld zł. Będą to środki programów unijnych: POIŚ i CEF, POPW, pięciu RPO ale i krajowe. Nasze inwestycje zagwarantują wysokiej jakości, szybkie ale i bezpieczne przewozy towarowe i pasażerskie. To stworzy możliwość włączenia podmiotów lokalnych w globalne łańcuchy dostaw i poprawi mobilność na rynku pracy. Istotnym elementem naszego planu inwestycyjnego jest powstanie Wschodniej Magistrali Kolejowej. Łącznie przeznaczymy na nią ok. 6,5 mld zł, w 14 projektach z udziałem środków pochodzących z ww. źródeł. Magistrala bezpośrednio połączy ze sobą stolice województw Polski Wschodniej i poprawi wewnętrzną spójność sieci transportowej makroregionu. – podkreślił w trakcie wystąpienia otwierającego Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Inwestycje kolejowe w tym makroregionie to niwelowanie wykluczenia transportowego – zaznaczył Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury. Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych podkreślił zaś, że rozwój kolei napędza wzrost konkurencyjności każdego z województw Polski Wschodniej. Inwestycje finansowane z POPW, POIiŚ i CEF to poprawa parametrów linii kolejowych oraz zwiększenie dostępności transportowej dziesiątek miast na tym obszarze i – co równie ważne – poprawa jakości infrastruktury pasażerskiej.

W trakcie pierwszego panelu dyskusyjnego omówione zostały najważniejsze inwestycje kolejowe w Polsce Wschodniej finansowane z funduszy europejskich (CEF, POIiŚ, POPW, RPO), rola instrumentów wspierających rozwój infrastruktury kolejowej (Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku i Program Inwestycji Dworcowych) oraz możliwości finansowania inwestycji po roku 2020. Dyskusja dotyczyła również wpływu realizowanych projektów i poprawy jakości infrastruktury kolejowej, na jakość życia mieszkańców oraz wzrost konkurencyjności makroregionu Polski Wschodniej. Szczególna uwaga została skierowana na efekty powstania Wschodniej Magistrali Kolejowej.

CUPT rysunek1

Jak zauważył Minister Adam Hamryszczak - inwestycje te przyniosą poprawę parametrów technicznych sieci, w tym zwiększenie jej przepustowości, poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenie dopuszczalnej prędkości przejazdu pociągów. To sprawi, że przewozy towarowe będą bardziej efektywne i opłacalne, a pasażerskie dostępne, komfortowe i bardziej atrakcyjne od własnego samochodu. Przy odpowiednio dopasowanej ofercie przewozowej nowe możliwości przejazdów koleją otrzymają mieszkańcy dziś często peryferyjnych obszarów. Nie do pominięcia są także efekty pośrednie, czyli mniejsze ryzyko wypadków drogowych (mniej samochodów na drogach), mniejsza presja transportu na środowisko oraz na budżety podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie nadmiernie dziś eksploatowanych dróg.

Plany rozwojowe w kontekście potrzeb przewozów towarowych, jak również przyszłe inwestycje w kolejową infrastrukturę graniczną (centra przeładunkowe) były głównymi tematami drugiego panelu dyskusyjnego.

CUPT rysunek2

Uczestnicy konferencji mieli również możliwość obycia wizyty na Dworcu PKP Olsztyn Zachodni. Zmodernizowano go w ramach największego w historii polskiej kolei programu inwestycji dworcowych PKP SA, współfinansowanego z funduszy europejskich. Do 2023 r. w Polsce Wschodniej dofinansowanie unijne otrzymają 34 inwestycje dworcowe. Wizytę studyjną zorganizowała Grupa PKP S.A - partner konferencji

CUPT rysunek3

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami powstałymi w ramach konferencji:

- Minister_A._Hamryszczak-infografika.pdf

- Prezes_K._Wilde-infografika_copy.pdf

- Transkrypcja konferencji


 

 

 

 

 

 

 

 

 

grafika STD
fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia