Ogłoszenie konkursu w Działaniu 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby zablokować działanie pilków cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności i Polityce plików Cookies.

Od od 31 lipca 2018 r. do 28 września 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V – Rozwój transportu kolejowego w Polsce (Działanie 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T).

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, jako Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V – Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Przedmiot konkursu:

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące systemów kolejowych w miastach (koleje miejskie), systemów informacji pasażerskiej oraz systemów biletowych.

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

1. Budowa, modernizacj i rehabilitacj linii kolejowych, w tym z możliwością:

-  instalacji ERTMS,

-  budowy i modernizacji przystanków kolejowych, zintegrowanych węzłów przesiadkowych, systemów zasilania trakcyjnego i sieci trakcyjnej, systemów sterowania ruchem kolejowym, systemów usprawniających zarządzanie przewozami pasażerskimi oraz obiektów inżynieryjnych,

3. Systemy informacji pasażerskiej, systemy biletowe.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 5.2 wynosi: 500 mln zł. Na etapie zawierania umów o dofinansowanie, ostatecznie dostępna alokacja uzależniona będzie od aktualnego na dany moment kursu EUR/PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski o dofinansowanie należy składać w dni robocze w terminie od 31 lipca 2018 r. do 28 września 2018 r. w kancelarii CUPT, w godzinach jej pracy (815-1615), pod adresem siedziby:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2

w formie papierowej wraz z wersją elektroniczną zgodnie z Regulaminem konkursu lub przesłać listem poleconym na wyżej wymieniony adres z dopiskiem na kopercie „wniosek o dofinansowanie do konkursu nr „POIiŚ.5.2/1/18”.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku jest rozumiana jako termin dostarczenia wniosku do siedziby CUPT albo data nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z 2018 r. poz. 106, 138 z późn. zm.). 

Konkurs nie jest podzielony na rundy. 

Gdzie szukać informacji:

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulaminu konkursu i dokumentów aplikacyjnych, dostępne są na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs www.cupt.gov.pl, w zakładce Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 5.2. - Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Kolej miejska – Infrastruktura).

CUPT zastrzega możliwość zmiany postanowień Regulaminu konkursu w przypadku zmiany przepisów i dokumentów wskazanych w rozdziale Podstawa prawna oraz innych szczególnych sytuacji z zastrzeżeniem art. 41 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 5 ustawy wdrożeniowej.

Kontakt w sprawie konkursu:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2; tel. 22 262 05 00, fax 22 262 05 01. 

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pisemnie.

Pytania wraz z odpowiedziami na nie będą opublikowane na dedykowanej stronie konkursu www.cupt.gov.pl w zakładce FAQ. 

Pytania/wątpliwości powinny być zgłoszone najpóźniej do 14 września 2018 r. Pytania/wątpliwości, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez odpowiedzi.

 

 

grafika STD
fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia