Aktualizacja dokumentacji konkursowej – działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby zablokować działanie pilków cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności i Polityce plików Cookies.

Informujemy, że w dniu 8 sierpnia 2018 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaktualizowało dokumentację konkursową dla działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Zmiany w regulaminie konkursu:

a) Skorygowano katalog podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu o typ beneficjentów oraz formy prawne podmiotów, zgodnie z aktualną Wersją 6.0 SzOOP POIiŚ 2014-2020 z 16 kwietnia 2018 r.;

b) Skorygowano odniesienie do ust. 16 dot. minimalnej wymaganej liczby punktów w § 5 ust. 7 Regulaminu konkursu;

c) Skorygowano odniesienie do art. 53 ust. 2 pkt 2 ustawy wdrożeniowej w § 5 ust. 17 Regulaminu konkursu;

d) Dokonano korekt w zakresie formatowania tekstu oraz drobnych błędów stylistycznych.

Ponadto informujemy, że doprecyzowanie Regulaminu następuje na skutek omyłek redakcyjnych, jak również w celu ujednolicenia dokumentu z zapisami aktualnej Wersji 6.0 SzOOP POIiŚ 2014-2020.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji. Pozostają one bez wpływu na proces przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz przebiegu samego konkursu. Nie naruszają również w żaden sposób zasady równego traktowania wnioskodawców. 

Więcej szczegółów >>>

grafika STD
fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia