Nabor na ekspertów dziedzinie kryteriów formalnych oraz merytorycznych konkursu w zakresie elektryfikacji komunikacji miejskiej POIiŚ 2014-2020

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej III, IV, V i VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie kryteriów formalnych oraz merytorycznych konkursu w zakresie elektryfikacji komunikacji miejskiej PO IiŚ 2014-2020: Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach w zakresie procesu oceny i wyboru projektów do dofinansowania.

Wybrani eksperci będą uczestniczyli w weryfikacji spełniania przez projekt w szczególności  poniższych kryteriów, wymaganych  w ramach oceny formalnej oraz merytorycznej.

Zadaniem wybranych ekspertów będzie analiza spełniania przez projekt wymogów, określonych w dokumentach programowych, przede wszystkim wytycznych krajowych, dotyczących zasad ubiegania się o dofinansowanie z programów operacyjnych.

Dokumentacja konkursowa, zawierająca komplet kryteriów i wymogów, w oparciu o które, będą dokonywać oceny dokumentacji aplikacyjnej wybrani eksperci, jest zamieszczona na stronie internetowej CUPT https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1181-ogloszenie-konkursu-w-dzialaniu-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach.

 

Dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt. III ogłoszenia (do pobrania poniżej) należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów POIiŚ” na adres:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Plac
Europejski 2, 00-844 Warszawa

lub dostarczyć osobiście do kancelarii CUPT pod wskazany powyżej adres, w terminie do
28 września 2018 r.
Dodatkowo można ww. dokumenty przesłać w formie elektronicznej
(w postaci skanu) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie_ekspert_do_kryteriow_6.1_11.09.18.docx

Zal_1_Oświadczenie_kandydata_na_eksperta_o_spełnianiu_przesłanek.docx

Zał_2_Oświadczenie_eksperta_o_braku_okoliczności_powodujących_jego_wyłączenie.docx

Zał_3_Zgoda_eksperta_na_przetwarzanie_danych_osobowych.docx

 

 

Filtry

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia