Nabór ekspertów ds. analiz projektów pod kątem wymagań ochrony środowiska w ramach III, IV, V i VI osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na eksperta ds. analiz projektów pod kątem wymagań ochrony  środowiska w ramach III, IV, V i VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej III, IV, V i VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów ds. analiz projektów pod kątem wymagań ochrony środowiska w ramach PO IiŚ 2014-2020: Priorytet III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Priorytet IV Infrastruktura drogowa dla miast, Priorytet V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach w zakresie procesu oceny i wyboru projektów do dofinansowania.

 Załączniki:

 

Ogłoszenie o naborze ekspertów

Zal_1_Oświadczenie_kandydata_na_eksperta_o_spełnianiu_przesłanek_copy.docx

Zał_2_Oświadczenie_eksperta_o_braku_okoliczności_powodujących_jego_wyłąc.docx

Zał_3_Zgoda_eksperta_na_przetwarzanie_danych_osobowych_copy.docx

Zał_4_deklaracja_poufnosci_copy.docx

 

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie

z dopiskiem: „Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów POIiŚ” na adres:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Plac
Europejski 2, 00-844 Warszawa

 

lub dostarczyć osobiście do kancelarii CUPT pod wskazany powyżej adres, w terminie do 10 dni kalendarzowych od ukazania się niniejszego ogłoszenia

Dodatkowo można ww. dokumenty przesłać w formie elektronicznej (w postaci skanu) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu do CUPT) lub niespełniające powyższych warunków (niekompletne) pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

Filtry

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia