Możliwość uzyskania pilotażowych scenariuszy zmian klimatu

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby zablokować działanie pilków cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności i Polityce plików Cookies.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA PILOTAŻOWYCH SCENARIUSZY ZMIAN KLIMATU

Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje, że pojawiła się możliwość pozyskania przez Beneficjentów pilotażowych scenariuszy zmian klimatu. Są one opracowywane w ramach projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” i udostępniane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Wszystkie podmioty realizujące projekty planowane do współfinansowania ze środków UE mają możliwość nieodpłatnego uzyskania danych
o zmianach klimatu dla wybranego regionu (lub całej Polski) przed zakończeniem ww. projektu IOŚ-PIB „Baza wiedzy o zmianach klimatu (…)”, w ramach w/w opracowania pilotażowego.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajduję się na stronie internetowej projektu IOŚ-PIB.

Wykorzystanie scenariuszy zmian klimatu jest wskazane m. in. przy:

  • prowadzeniu analizy podatności na zmiany klimatu i ekstremalne warunki pogodowe danego projektu,
  • prowadzeniu analizy wariantów alternatywnych projektu (w ramach której kwestie związane z adaptacją do zmian klimatu powinny być jednym z kryteriów oceny wariantu),
  • doborze właściwych działań adaptacyjnych dla projektu.

Wykorzystanie scenariuszy zmian klimatu przygotowanych z uwzględnieniem charakteru
i specyfiki konkretnego projektu oraz jego lokalizacji pomaga w optymalny sposób określić, na jakie czynniki klimatyczne projekt może być podatny, i jakie w związku z tym kroki należy podjąć celem jego uodpornienia na zidentyfikowane zagrożenia. CUPT zachęca do wykorzystania ww. scenariuszy w analizach prowadzonych na rzecz projektów przeznaczonych do współfinansowania ze środków UE.

Mając na uwadze, że głównym celem realizowanego przez IOŚ-PIB projektu jest dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie zmian klimatu i oceny ich skutków na rzecz poprawy skuteczności oraz efektywności działań adaptacyjnych w sektorach wrażliwych na zmiany klimatu, CUPT zachęca wszystkich Beneficjentów do bieżącego śledzenia prac prowadzonych w ramach projektu, w tym m. in. udziału w przewidzianych spotkaniach informacyjnych i konferencjach.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej >>>

 

 

 

grafika STD
fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia