„Dostępne” projekty. Pokazaliśmy dobre i złe praktyki

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby zablokować działanie pilków cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności i Polityce plików Cookies.
„Dostępne” projekty.  Pokazaliśmy dobre i złe praktyki

Jak zapewnić dostępność dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się w projektach transportowych POIiŚ? To temat szkolenia dla beneficjentów, które zorganizowaliśmy w Centrum Unijnych Projektów  Transportowych 29 i 30 listopada.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, jako instytucja wdrażająca programy z obszaru infrastruktury transportowej, współfinansowane ze środków UE, podejmuje działania na rzecz systematycznej poprawy życia osób z niepełnosprawnościami i osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Naszym zadaniem jest prowadzenie projektów POIiŚ i POPW w taki sposób, żeby były w maksymalnym stopniu użyteczne i funkcjonalne dla wszystkich grup społecznych.

 

Oprócz realizacji zadań statutowych, związanych z wdrażaniem programów UE, CUPT prowadzi działania mające na celu zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej dostępności zarówno wśród beneficjentów, jak i samych pracowników instytucji. We współpracy z ekspertami zewnętrznymi podejmujemy również działania mające na celu ocenę i poprawę tego, co zrobiono  w tym zakresie dotychczas.  CUPT przeprowadził  analizę wpływu projektów transportowych z POIiŚ 2007-2013 na mobilność osób z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się (https://www.cupt.gov.pl/images/Publikacja.pdf).

Wraz z ekspertami zewnętrznymi przygotowana została również broszura pn. „Dostępność jest na plus” (https://www.cupt.gov.pl/images/publikacje/Dostepno%C5%9B%C4%87_jest_na_plus.pdf).

Pomimo że w kwestii dostępności transportu wiele zmienia się na lepsze, to wciąż jest dużo do zrobienia. Dlatego 29 i 30 listopada CUPT zorganizował dwa szkolenia pn. Jak zapewnić dostępność dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się w projektach transportowych POIiŚ? Łącznie uczestniczyło w nich 47 osób.

Na szkoleniach chcieliśmy pokazać obecnym i potencjalnym beneficjentom, co zrobić, by  w inwestycjach transportowych zapewnić dostępność dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Uczestnicy obu spotkań mogli zobaczyć, jak w praktyce wyglądają standardy dostępności.. Niezwykle ważnym elementem szkoleń był blok, który wiązał się z doświadczaniem niepełnosprawności. Dzięki uprzejmości warszawskich Miejskich Zakładów Autobusowych, które wypożyczyły nam autobus, udało się zrealizować ćwiczenia z symulacją wjazdu do pojazdu na wózku oraz wejścia z zasłoniętymi oczami przy pomocy laski. Ponadto, mając do dyspozycji autobus MZA, trener pokazał uczestnikom wszystkie zastosowane udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się.

Uczestnicy obu szkoleń mieli też możliwość pokonania trasy spod siedziby CUPT do stacji metra poruszając się na wózkach lub przy pomocy laski. Ćwiczenia te miały pokazać w praktyce, z jakimi problemami na co dzień zmagają się osoby z niepełnosprawnością w przestrzeni wyglądającej na dostępną.

Część teoretyczna szkoleń zawierała natomiast blok dotyczący zasad projektowania uniwersalnego. Pokazywaliśmy, na czym ono polega i dlaczego jest ważne. Podpowiadaliśmy także, jak diagnozować potrzeby różnych grup użytkowników i jak na nie odpowiadać.

 Dyskutowaliśmy również nad kwestią prawa dotyczącego tworzenia dostępności. Omówiono m.in.:

  • wytyczne dotyczące równości szans i niedyskryminacji oraz wynikające z nich standardy - prezentowaliśmy przepisy oraz dobre i złe praktyki,
  • co w dostępności wynika z przepisów prawa, a o co musimy dbać, bo jesteśmy ludźmi i mamy różnorodne społeczeństwo.

 Szkolenie umożliwiło również wymianę doświadczeń i znalezienie rozwiązań na problemy związane z zapewnieniem dostępności w projektach realizowanych bądź planowanych do realizacji w ramach POIiŚ.

CUPT będzie podejmował dalsze inicjatywy, by wesprzeć beneficjentów w działaniach na rzecz wdrażania zasady równości szans i niedyskryminacji w projektach unijnych.

 

Jeśli zapewniasz transport, to zrób to tak, aby był on dostępny dla wszystkich bez rozróżniania. Pamiętajmy, że mobilność, transport, możliwość swobodnego przemieszczania się to istotny element rzeczywistości, decydujący o jakości i niezależności życia nas wszystkich. Wspólnie dążmy do tego, aby dobrych rozwiązań było coraz więcej, i aby coraz lepiej odpowiadały one na potrzeby wszystkich korzystających z infrastruktury i środków transportu, które jako CUPT pomagamy sfinansować.

 

 

 Zdj. CUPT

grafika STD
fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia