15.04.2019 r. odbyła się konferencja inaugurująca pilotażowy projekt, w ramach którego Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, unijna inicjatywa Jaspers wspólnie z CUPT zapewni wsparcie dla ośrodków miejskich w celu wdrożenia idei SUMP. 

Podczas konferencji Dyrektor CUPT, Joanna Lech podkreśliła, iż Centrum Unijnych Projektów Transportowych obecnie przygotowuje postępowanie przetargowe zakładające uruchomienie bezpośredniego, zewnętrznego wsparcia eksperckiego dla miast, które zgłosiły chęć wzięcia udziału w tym projekcie.  Działania te będą polegały między innymi na świadczeniu wsparcia przez wybraną firmę doradczą dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych przy aktualizacji lub opracowaniu SUMP; współpracy z ekspertami Inicjatywy Jaspers w podejmowanych przez nich działaniach w ramach Pilotażu; organizacji i prowadzeniu wspólnie z ekspertami Inicjatywy Jaspers cyklu sesji warsztatowych przedstawiających wyniki ww. współpracy.

Po więcej informacji o SUMP zapraszamy na specjalną stronę programu: www.pois.gov.pl/sump

IMG 9725

IMG 9725

IMG 9725

list ppl