„Intermodal-Cargo-Innowacje” – relacja z konferencji CUPT

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby zablokować działanie pilków cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności i Polityce plików Cookies.

W sąsiedztwie gdyńskiego portu morskiego, 22 i 23 maja br., odbyła się konferencja pt. „Intermodal-Cargo-Innowacje”, zorganizowana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk i zintensyfikowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk zaangażowanych w rozwój transportu intermodalnego w Polsce i Europie.  Panele dyskusyjne dotyczyły m.in. perspektyw finansowania inwestycji intermodalnych, integracji łańcucha dostaw, przewoźników i operatorów oraz innowacji w transporcie intermodalnym, w tym Internet of things czy block chain. Wydarzenie przyczyniło się do dyskusji nad kondycją infrastruktury intermodalnej w kontekście oceny potencjału Polski jako zaplecza logistycznego Europy. W konferencji wzięło udział prawie 150 osób reprezentujących Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny, jak również polskie władze szczebla centralnego i samorządowe, biznes z branży transportowej oraz ekspertów ze świata nauki. 

ICI CUPT DAYONE 45

Pierwszego dnia konferencji gości powitała Joanna Lech p.o. Dyrektora CUPT, następnie wystąpiła Małgorzata Zielińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Tomasz Tomala Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, który odczytał list od Ministra Infrastruktury A. Adamczyka:

"Systematycznie wzrastają statystyki dla przewozów intermodalnych. W 2018 r. przetransportowano koleją ponad 17 mln ton ładunków intermodalnych – co stanowi wzrost o 15,6% w porównaniu do wcześniejszego roku. W ramach POIiŚ na lata 2014-2020 uruchomione zostało dofinansowanie projektów intermodalnych w wysokości ponad 1,1 mld zł".

ICI CUPT DAYONE 551ICI CUPT DAYONE 551ICI CUPT DAYONE 551

W ramach wystąpień otwierających głos zabrał także przedstawiciel Komisji Europejskiej dr Paweł Wojciechowski, Europejski Koordynator Korytarza Transportowego i Rozwoju, który podkreślał, że rozwój transportu intermodalnego wymaga systemowego podejścia i różnorodnych działań w odniesieniu do infrastruktury punktowej i liniowej, jak również finansowania. W tym kontekście także w wystąpieniu Minister M. Zielińskiej wybrzmiała potrzeba dywersyfikacji źródeł finansowania inwestycji w tym sektorze tak w obecnej, jak i w przyszłej perspektywie.

Uroczyste otwarcie zakończone zostało prezentacją nt. finansowania transportu towarowego, którą poprowadzili wspólnie przedstawiciele CUPT: Ewa Karasińska, Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów; Krzysztof Rodziewicz,  Dyrektor Departamentu Przygotowania Projektów i Wdrażania oraz Paweł Engel, Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych z CUPT.

ICI CUPT DAYONE 61

Po prezentacji rozpoczął się pierwszy panel dyskusyjny pt. „Rozwój przewozów towarowych – Kierunki – Finansowanie”. W panelu obok Minister M. Zielińskiej, Dyrektor J. Lech i dr P.Wojciechowskiego udział wzięli Szymon Ościsłowski, Manager programów w obszarze polityki transportowej, Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu, Komisja Europejska; Radosław Pacewicz, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego i Marek Stępa, Naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa Urzędu Miasta Gdyni.

ICI CUPT DAYONE 551

Kluczowymi tematami w dyskusji były: znaczenie i rola europejskich korytarzy transportowych, wizje rozwoju transportu intermodalnego Polsce i Europie, realizacja postanowień „Białej Księgi”, finansowanie infrastruktury wykorzystywanej do transportu towarów po roku 2020, elementy kształtujące koszty w transporcie towarowym i udział samorządu lokalnego w kreowaniu przestrzeni dla rozwoju transportu towarów. Moderatorem panelu był redaktor Marcin Piasecki.

CUPT 1

Drugi panel dyskusyjny zatytułowany „Innowacje – Infrastruktura – Tabor” rozpoczął się od trzech prezentacji wprowadzających, które wygłosili: Marcin Witczak, Prezes Laude Smart Intermodal S.A.; Piotr Beńke, Chief Technology Officer IBM Poland & Baltics, IBM Polska Sp. z o.o. i dr Paweł Zagrajek,Katedra Biznesu w Transporcie, Instytut Infrastruktury Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa. Prezes Laude zaprezentował innowacyjne rozwiązania możliwe do zastosowania w transporcie intermodalnym, przedstawiciel IBM rewolucyjną technologię Blockchain, natomiast dr Zagrajek przedstawił ocenę infrastruktury cargo lotniczego w Polsce.

ICI CUPT DAYONE 551

W II panelu udział wzięli: dr Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu PKP S.A.; Marek Olkiewicz Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. eksploatacji PKP PLK S.A, Marcin Kamola, Kierownik Wsparcia Sprzedaży, DCT Gdańsk S.A,; Małgorzata Kirchner, p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Sprzedaży i Komercjalizacji z Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Ireneusz Kozłowski, Prezes Zarządu Rail Capital Partners.

CUPT 2

 

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od wystąpienia Witolda Szpaka, Lending Operations in Poland and Baltic States z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Prezentacja pt. „Finansowanie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych
w Europie”, która była wprowadzeniem do panelu III zatytułowanego „Współpraca – Integracja – Finansowanie”.

ICI CUPT DAYTWO 38

W panelu obok ww. przedstawiciela EBI udział wzięli: Mirosław Dybowski z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej; Dagmara Zawadzka, Dyrektor Zarządzający Pionu Sprzedaży Produktów Bankowych w BGK; Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk; Leszek Jurczyk, Dyrektor Działu ds. Strategii i Rozwoju Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Dariusz Stefański, Prezes Zarządu PCC Intermodal S.A. Tematami panelu były: integracja łańcucha dostaw, integracja przewoźników i operatorów intermodalnych, perspektywy rozwoju terminali publicznych - konfrontacja z przykładem istniejącym w Europie, źródła finansowania inwestycji.

CUPT 3

Po zakończeniu dyskusji panelowej Dyrektor J. Lech podsumowała konferencję, podziękowała wszystkim za udział i zaprosiła uczestników do wizyty studyjnej – rejsu statkiem po porcie Gdynia, który był ostatnim punktem programu konferencji.

ICI CUPT DAYTWO 38

 

 

Uczestnicy konferencji wielokrotnie podkreślali, że konieczne jest zintegrowanie systemów transportowych na poziomie Unii Europejskiej. Ponadto, rozwój transportu intermodalnego (także w Polsce) nie może być celem samym w sobie, a powinien prowadzić do zrównoważonego rozwoju, ograniczenia emisji CO2 i w dłuższej perspektywie negatywnego wpływu na środowisko. Jak wskazała Minister M. Zielińska „ Zgodnie z Białą Księgą Transportu przyjętą przez Komisję Europejską do roku 2030 nie mniej niż 30% drogowych przewozów towarów na odległości powyżej 300 km powinno się przenieść na inne środki transportu, takie jak kolej czy żegluga śródlądowa”.

W trakcie paneli dyskusyjnych zidentyfikowano m.in. najistotniejsze bariery w rozwoju transportu intermodalnego, w tym m.in:

 - wysokie stawki dostępowe do infrastruktury kolejowej w stosunku do transportu drogowego (niekonkurencyjne w stosunku do transportu drogowego w Polsce, ale również niekonkurencyjne
w stosunku do transportu kolejowego w krajach sąsiednich, np. w Niemczech);

- niedomknięte korytarze transportowe w Polsce;

- niewystarczająca infrastruktura dostępowa do terminali morskich i lądowych (last mile);

 - zbyt mała liczba terminali w stosunku do potrzeb, słabo rozwinięta infrastruktura punktowa.

Dlatego też, w nowej perspektywie powinien być położony nacisk na dofinansowanie projektów infrastrukturalnych z budową i rozbudową terminali intermodalnych oraz na zrównoważone planowanie  inwestycji w oparciu o model ruchu transportu towarowego. Wśród rekomendacji znalazło się także zwiększenie dofinansowania dla projektów dotyczących wykorzystania paliw alternatywnych, jak również projektów z zakresu zarządzania transportem ładunku oraz innych innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Rozwiązania te są potrzebne, ale jednocześnie zbyt kosztowne dla małych i średnich przedsiębiorców.

Sektor prywatny będzie rozwijać się pod warunkiem, że sektor państwowy stworzy przyjazne warunki rozwoju transportu intermodalnego. Potrzebne jest też zapewnienie wsparcia dla samorządów w działaniach dotyczących budowy infrastruktury terminalowej, infrastruktury dostępowej do terminali i centrów logistycznych – także w zakresie finansowania. Tylko wtedy polski transport intermodalny mógłby stać się konkurencyjny na arenie międzynarodowej. Podczas III panelu dyskusyjnego wskazano ponadto, że absolutnie konieczna jest współpraca polskich portów morskich i powstanie wspólnego planu dalszego rozwoju. Ta współpraca będzie jednak bardzo trudna bez powstania suchego portu między tymi portami w Gdyni i Gdańsku w najbliższej dekadzie. Problem tzw. „wąskich gardeł” w dostępie do terminali wciąż pozostanie nierozwiązany.

Budowa spójnego systemu transportu intermodalnego wymaga zaangażowania wszystkich interesariuszy. Należy położyć szczególny nacisk na zintegrowanie branży logistycznej, ale też wspólne zaangażowanie i współpracę między polskimi resortami. Niezwykle ważne wydaje się także wsparcie nowych technologii cyfrowych wykorzystywanych w tym sektorze, jak np. rozwiązania z dziedziny block chain, które usprawniłyby płynność przewozów oraz bezpieczeństwo ładunków. 

Jak wskazał Szymon Ościsłowski - przedstawiciel Komisji Europejskiej: To przepływ informacji, dostęp do terminali, informacja o dostępności i przepustowości sprawiają, że transport multimodlany może się rozwijać i staje się coraz bardziej atrakcyjny.

Konferencja stała się płaszczyzną do wymiany doświadczeń, a każdy panel przebiegał w atmosferze zaangażowanej dyskusji przy udziale osób z sali.

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Przewiń do góry