Dostępność transportu – CUPT z wizytą w Łodzi

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

W ramach kolejnych już działań na rzecz uświadamiania jak ważny jest dostępny transport, pracownicy CUPT pojechali do Łodzi. Wizyta studyjna umożliwiła zapoznanie się z praktycznymi aspektami projektowania i realizacji inwestycji transportowych dostępnych dla wszystkich podróżujących.Zapoznanie z aspektami dostępności przy projektowaniu przestrzeni publicznej rozpoczęło się na Dworcu Łódź Fabryczna. Dzięki przedstawicielom biura architektonicznego biorącym udział w projektowaniu tzw. Nowego Centrum Łodzi przedstawiciele CUPT zapoznali się z problemami jakie wiążą się z realizowaniem inwestycji w istniejącej tkance miejskiej, zwłaszcza z wielością interesariuszy. W przypadku infrastruktury dworcowej to PKP S.A odpowiada za to, aby pobyt na dworcu nie stwarzał problemów dla osób o ograniczonej mobilności, którym poruszanie się w przestrzeni miejskiej sprawia trudność.

1 copy copy copy copy

Wyjątkowo ciekawą częścią wizyty był objazd miasta środkami transportu publicznego. Uczestnicy mieli możliwość praktycznego zapoznania się z przyjętymi rozwiązaniami. Także dzięki uprzejmości MPK Łódź, podczas wizyty w zajezdni tramwajowej mogli zobaczyć i porównać cały tabor tramwajowy pod kątem dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami. Bieżące dostosowywanie pojazdów komunikacji miejskiej w Łodzi dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym niewidomym i niedowidzącym, zostało przyjęte jako standard m.in. niska podłoga bardzo wygodna dla osób starszych, a także tych którzy mają problemy z narządem ruchu. Po łódzkich ulicach jeździ coraz więcej autobusów i tramwajów, które zostały fabrycznie wyposażone w dwa kanały informacji głosowej. Kanał wewnętrzny automatycznie informuje głosowo pasażerów o kolejnych przystankach, a na elektronicznych tablicach wewnętrznych, wyświetlane są, m. in.: nazwy przystanków dla osób głuchoniemych. Zewnętrzny kanał informuje głosowo o numerze linii i kierunku jazdy, który jest uruchamiany osobistym tzw. pilotem przez osobę niewidomą lub niedowidzącą. Jeśli z różnych przyczyn osoba niewidząca nie usłyszy informacji o numerze linii, zawsze może zażądać, poprzez użycie „pilota”, ponownego wygłoszenia informacji.

Warto wskazać, że początek pojawienia się informacji głosowej wewnętrznej w pojazdach komunikacji miejskiej to 1995 rok, a pierwsze testy z kanałem zewnętrznym rozpoczęły się w 2003 roku. Obecnie dwa kanały informacji głosowej posiada już znaczna część taboru.

11 copy

Podczas spotkań z przedstawicielami Zarządu Inwestycji Miejskich i Zarządu Dróg i Transportu uczestnicy wizyty mieli możliwość zapoznania się z rozwiązaniami zastosowanymi na największym węźle przesiadkowym oraz z Łódzkim Standardem Dostępności. Opracowanie to skierowane jest do projektantów i wykonawców oraz pracowników administracji miejskiej, którzy pełnią kluczową rolę w tworzeniu warunków dla trwałej integracji mieszkańców Łodzi. Celem dokumentu jest ustanowienie podstawowych wytycznych decydujących o spełnieniu wymaganych warunków dostępności przestrzeni miejskiej, obiektów oraz ich otoczenia, środków komunikacji miejskiej, wydarzeń i usług w tym także usług cyfrowych oraz usprawnienie i podwyższenie poziomu koordynacji procesów projektowych i wykonawczych w zakresie zapewnienia dostępności miasta dla wszystkich mieszkańców;

Zgodność ze Standardami dostępności realizowanych inwestycji podlega weryfikacji przez Zarząd Inwestycji Miejskich, Zarząd Dróg i Transportu oraz musi mieć zatwierdzenie Rzecznika Osób Niepełnosprawnych działającego przy Urzędzie Miasta Łodzi.

8

Na koniec wizyty w Łodzi była możliwość spotkania się z przedstawicielem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i skorzystania z dostępnych składów. ŁKA oferuje przewozy wyłącznie pociągami przystosowanymi do zapewniania każdemu pasażerowi swobody w podróży i komfortowego przejazdu: niska podłoga, wysuwany próg, szerokie drzwi, brak schodów wewnątrz pojazdu, podnośniki dla osób podróżujących na wózkach, przestronne toalety przystosowane dla pasażerów z niepełnosprawnością. Pojazdy Impuls II są w 1 członie wyposażone w pętlę indukcyjną. Wszystkie pojazdy posiadają oznakowanie w alfabecie Braille. Na pokładach pociągów obsługa konduktorska dysponuje tabletami z dostępem do usługi Wideotłumacza - tłumacza języka migowego online.

W pojazdach znajdują się oznakowane miejsca uprzywilejowane z pierwszeństwem dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Wejście wyposażone w podnośnik jest oznaczone piktogramami.

9 copy

Za organizację wizyty odpowiedzialna była Spółdzielnia Socjalna FADO – doradca CUPT ds. dostępności. Zebrane podczas wizyty studyjnej w Łodzi informacje, możliwość zobaczenia przyjętych rozwiązań, a także dyskusja nad istniejącymi problemami, pozwolą teraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych na opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji projektów transportowych w kolejnej perspektywie finansowej.

Relacja i zdjęcia - Edyta Boratyńska - Karpiej, Ekspert-Doradca Dyrektora CUPT

biu
okładka
1 PDFsam Biuletyn Marzec 2020 1

Filtry

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia