DB Port Szczecin z unijnym dofinansowaniem

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

30 września br. CUPT podpisał z DB Port Szczecin Sp. z o.o umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim”. 

Przedmiotowy Projekt będzie realizowany na terminalu DB Port Szczecin zlokalizowanym w kompleksie portowym Szczecin-Świnoujście. Głównym celem projektu jest unowocześnienie systemu wykonywania i zarządzania przeładunkiem kontenerów przez terminal, a tym samym zwiększenie jego wewnętrznej przepustowości oraz zwiększenie pojemności składowania na powierzchni dedykowanej dla kontenerów chłodniczych. Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin przyczyni się do stymulacji lokalnej gospodarki i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu. W wyniku realizacji projektu wzrośnie sprawność operacji wewnątrz terminala, w tym szybkość podstawiania ładunków do kontroli weterynaryjnej, fitosanitarnej i innej. Ponadto, możliwa stanie się szybka obsługa przeładunków na kolejowe platformy podkontenerowe i formowania pociągów.

container terminal 2 data

Inwestycja stworzy warunki techniczne do uruchomienia stałych połączeń kontenerowych z terminala na zaplecze portu. Zwiększy się ponadto przepustowość i pojemność składowania w zakresie obsługi kontenerów chłodniczych. Zakup i wdrożenie nowego system IT do obsługi kontenerów pozwoli na sprawniejsze zarządzanie potokami obsługiwanych ładunków. Wymienione wyżej efekty przełożą się na wzrost konkurencyjności podmiotów korzystających z usług terminala. Co więcej, w trakcie realizacji projektu spodziewany jest stymulacyjny wpływ na lokalny rynek pracy i przedsiębiorstw usługowych.

Realizacja projektu jest niezbędna z punktu widzenia dalszego rozwoju DB Port Szczecin w obszarze wykonywania transportu intermodalnego.

Całkowita wartość projektu: 22 096 839,30 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 16 597 457,30 zł

Wartość dofinansowania UE: 8 298 728,65 zł

biu
okładka
1 PDFsam Biuletyn Marzec 2020 1

Filtry

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia