Kolejny odcinek S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Lublin Węglin - w. Kraśnik Południe już w budowie

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

4 listopada 2019 r., w obecności Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz Joanny Lech, Dyrektor CUPT, zainaugurowano budowę drogi ekspresowej S19 - Lublin - Rzeszów, odc. Lublin Węglin, w. Kraśnik Południe.

Budowa drogi o długości 41,93 km stanowi element transeuropejskiej sieci transportowej w ramach bazowego korytarza TEN-T. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej uda się osiągnąć główne cele projektu, wśród których znajdują się m.in.:

-odciążenie od nadmiernego ruchu drogowego,

-poprawa warunków życia mieszkańców Kraśnika,

-wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa lubelskiego, jak również poza granice państwa.

 

Dofinansowany projekt:

Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Lublin Węglin - Kraśnik Południe

  • wartość całkowita projektu: 1 488 600 700 zł
  • wartość dofinansowania z UE: 736 586 673 zł

Screenshot 2019 11 04 Szymon Huptyś SzHuptys Twitter copy

 

Zakres inwestycji:

- budowa drogi S19 o długości 41,93 km,

- budowa 5 węzłów drogowych w ciągu S19,

- budowa 8 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP),

- remont odcinków istniejącej drogi krajowej nr 19 o łącznej długości ok. 10 km,

- budowa mostów, wiaduktów, przepustów,

- budowa Systemu Zarządzania Ruchem,

- budowa ekranów akustycznych, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego,

- budowa przejść i przepustów dla zwierząt.

Droga ekspresowa S19 stanowi element korytarza transportowego Via Carpatia, europejskiej międzynarodowej trasy relacji północ-południe. Realizacja inwestycji będzie więc znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu wschodniej części kraju.

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2021 r.

Na rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T w ramach POIiŚ 2014-2020 (działanie 3.1) przeznaczono dotąd 34,9 mld zł - ok. 40,0% dostępnej alokacji dla sektora transportu POIiŚ.

W obecnej perspektywie CUPT podpisało aż 16 umów na rzecz rozwoju sektora drogowego, kolejowego i intermodalnego w woj. lubelskim na kwotę ogółem ponad 12,3 mld PLN (w tym kwota dofinansowania z UE - ponad 7,6 mld PLN).

Z GDDKiA do dnia 25.10.2019 r. zawarto 62 umowy na łączną kwotę dofinansowania UE w wysokości 34,8 mld PLN.

Przechwytywanie copy copy
1 PDFsam Biuletyn CUPT czerwiec 1
biu

Filtry

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia