Obwodnica Szczecinka oddana do użytkowania

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

7 listopada 2019 r. została oddana do ruchu obwodnica Szczecinka o długości 12 km, w ciągu drogi ekspresowej S11. Oddanie tego odcinka oznacza. że przekroczona została właśnie liczba 4000 km autostrad i dróg ekspresowych będących w użytkowaniu w Polsce.

Nowa trasa usprawni przejazd pomiędzy Pomorzem, Wielkopolską i Śląskiem, ale również pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego biegnącego drogą krajową numer 11 oraz drogami pozostałymi, poza granice zabudowy miasta Szczecinek. Nowa trasa odciąży miasta od nadmiernego ruchu drogowego, poprawiając warunki życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi. Inwestycja usprawni również ruch tranzytowy poruszający się w istniejącym korytarzu transportowym i zwiększy poziom bezpieczeństwa użytkowników. Realizacja tego zadania inwestycyjnego przyczyni się do wzrostu mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa zachodniopomorskiego, jak również poza granice państwa ponieważ ten odcinek drogi ekspresowej S11 stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowany w korytarzu należącym do kompleksowej sieci TEN-T.

Ponadto, realizacja projektu podniesie standard życia lokalnych społeczności poprzez skrócenie czasu podróży oraz zmniejszenie natężenia ruchu, poziomu hałasu i emisji spalin na drogach alternatywnych.

slider 17

szczecinek

 

Zakres inwestycji:

-budowa nowego odcinka drogi ekspresowej klasy S o przekroju dwujezdniowym, każdy o dwóch pasach ruchu,

-budowa dwóch węzłów drogowych - węzła "Szczecinek Śródmieście" i "Szczecinek-Wschód",

-budowa dróg wspomagających obsługujących tereny przyległe,

-przebudowa dróg istniejących na dowiązaniach do projektowanych,

-budowa obiektów inżynierskich w ciągu, nad drogą ekspresową i łącznikiem (wiadukty, mosty)

-przebudowa istniejących dróg (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych)

-budowa kanalizacji deszczowej,

-budowa elementów ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, zieleń ochronna, urządzenia oczyszczające wody opadowe),

-budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie, bariery ochronne, ogrodzenie),

-przebudowa istniejących urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowych i instalacji sanitarnych,

-wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem.

 

Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 18 lipca 2018 r.

Całkowita wartość projektu: 400 780 655,72 PLN

Wydatki kwalifikowane: 251 259 906,45 PLN

Dofinansowanie UE: 231 570 920, 48 PLN

 

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

S11 obw. Szczecinka 01

 

 

biu
okładka
1 PDFsam Biuletyn Marzec 2020 1

Filtry

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia