W ramach kolejnych już działań na rzecz propagowania dostępności w transporcie Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) zorganizowało robocze spotkanie, którego celem była wymiana doświadczeń w zakresie zapewniania dostępności pojazdów szynowych w miastach.

Z dotychczasowych analiz wynika, że brak jest jednolitych, wspólnotowych zasad, które odnosiłyby się do tramwajów, trolejbusów i pojazdów metra. W poszczególnych krajach funkcjonują normy różniące się od siebie aczkolwiek bazujące na wielu wspólnych rozwiązaniach i wspólnym podejściu, jeżeli chodzi  o  dostosowanie  taboru komunikacji  miejskiej  do  potrzeb  osób  z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Uwzględniając te aspekty,  treść  obowiązujących  w  Polsce przepisów,  budowę pojazdów oraz przykłady rozwiązań i dobrych praktyk, można przyjąć pewne ogólne założenia w zakresie stosowania rozwiązań na rzecz osób z niepełnosprawnością.

zdj 1

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji zasad projektowania uniwersalnego, o którym powinniśmy pamiętać projektując tabor transportowy. Ekspert Spółdzielni Socjalnej FADO (Doradcy CUPT w zakresie dostępności transportu dla osób o ograniczonej mobilności) zaprezentował przegląd dobrych i złych rozwiązań technicznych i organizacyjnych stosowanych w różnych miastach europejskich.

Tradycyjnie jednym z elementów spotkania było doświadczenie niepełnosprawności. Uczestnicy spotkania mieli możliwość założenia specjalnych gogli imitujących dysfunkcję wzroku.

Zdj 2

Na spotkaniu zaproszeni specjaliści mieli okazję przedstawić rozwiązania stosowane w swoich miastach i przedsiębiorstwach a także własne doświadczenia związane z konsultacjami ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Rozpatrywaliśmy aspekty rozwiązań dla potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, słuchu, ruchu i intelektualną ale także osób z dziećmi, starszych i cudzoziemców.

Była również możliwość konfrontacji potrzeb i oczekiwań osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu z możliwościami realizacyjnymi beneficjentów projektów transportowych.

Zdj 3

Efektem spotkania jest zbiór dobrych praktyk stosowanych już przez niektórych beneficjentów, jak i pomysłów nowych rozwiązań. Pozwolą one na wypracowanie uzupełnień do standardu dostępności dla tramwajów. Spotkanie zakończyło się konkluzją, iż standard zapewnia tylko wymagania minimalne. Warto zawsze próbować wdrażać rozwiązania zgodne z przepisami ale lepsze od standardu.