Ponad 16 mln złotych ze środków unijnych na poprawę bezpieczeństwa żeglugi na Bałtyku

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

26 listopada  br. podczas konferencji CEF Info Days w Gdyni, Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało z Urzędem Morskim w Gdyni umowę o dofinansowanie unijne dla projektu „Budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL”.

Celem inwestycji jest budowa morskiego systemu łączności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi oraz ochrony życia na morzu. Przedmiotem projektu realizowanego w województwach pomorskim i zachodniopomorskim jest budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie zgodnego z wytycznymi Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu – zwanym systemem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

Użytkownikami rezultatów projektu poza Urzędem Morskim w Gdyni będzie również Urząd Morski w Szczecinie, Urząd Morski w Słupsku oraz Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR). Projekt posiada strategiczne znaczenie z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Kluczowe dla portów inwestycje są realizowane ze wsparciem funduszy europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko i z Instrumentu "Łącząc Europę". Priorytetowe znaczenie dla UE, jeżeli chodzi o rozwój portów, mają inwestycje modernizujące dostęp drogowy i kolejowy do portów oraz zwiększające dostępność od strony morza. Jednak oprócz świetnie rozwiniętej infrastruktury, potrzebne są również inwestycje w bezpieczeństwo. W tym obszarze również możemy liczyć na wsparcie z funduszy unijnych. Projekt, na który dzisiaj została podpisana umowa o dofinansowanie, poprawi bezpieczeństwa żeglugi na Bałtyku. Unia Europejska pokrywa prawie 85 procent kosztów całej inwestycji - podkreślił wiceminister Grzegorz Puda, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Na mocy dziś podpisanej umowy Urząd Morski otrzyma dofinansowanie w wysokości 16 mln złotych. Wspólnie robimy kolejny, ważny krok w kierunku stworzenia inteligentnej, zmodernizowanej i w pełni połączonej infrastruktury transportowej oraz zapewnienia efektywnej realizacji kolejnych projektów w sektorze transportu morskiego. – powiedziała, podpisując umowę, Joanna Lech p.o., Dyrektora CUPT.

System GMDSS-PL poprawi radiokomunikację skracając czas reakcji na potencjalne i rzeczywiste zagrożenia życia na morzu. W ramach projektu przewidziano:

  • opracowanie koncepcji w/w systemu wraz z wyliczeniem jego zasięgu, jego uruchomienie i testy akceptacyjne;
  • zakup sprzętu niezbędnego do uruchomienia systemu, w tym m.in. analizatora widma z modułem siedzi wektorowej, platform pomiarowych dla sieci transmisyjnej wraz z modułami pomiarowymi;
  • budowę masztów antenowych dla 11 stacji brzegowych oraz utworzenie 2 Centrów Nadawczo-Odbiorczych w Gdyni i Świnoujściu;
  • adaptację pomieszczeń stacji brzegowych.

Planowane całkowite koszty inwestycji wyniosą 19 mln złotych, a termin zakończenia realizacji projektu to koniec maja 2020 roku.

Projekt zakłada budowę dwóch centrów nadawczo odbiorczych wraz z szeregiem ekspozytur prowadzących ciągły nasłuch na częstotliwościach używanych w niebezpieczeństwie oraz dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa. Dzięki temu unijne dofinansowanie przyczyni się do budowy nowoczesnego systemu łączności radiowej obejmującego swym zasięgiem polską wyłączną strefę ekonomiczną oraz polską strefę odpowiedzialności za akcje ratownicze na Bałtyku. – podkreślał kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.  

Dzień Informacyjny CEF

W trakcie CEF Info Day uczestnicy mogli dowiedzieć się o zasadach aplikowania o środki unijne nie tylko w konkursie CEF Transport Reflow Call 2019, a także w ramach nowej formuły CEF Transport Blending Facility. Środki, o które łącznie można aplikować to 1,6 mld euro.

Podczas konferencji przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Komisji Europejskiej oraz Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) przybliżyli zakres tematyczny konkursu, a także praktyczne kwestie związane z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych do konkursów CEF. Od pracowników Urzędu Transportu Kolejowego uczestnicy konferencji dowiedzieli się z jakimi wyzwaniami wiąże się wdrażanie projektów związanych z Europejskim Systemem Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) w Polsce. Przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (czyli tzw. Partnerów Wdrażających w ramach Blending Facility) przedstawili swoją rolę w ramach Blending Facility, gdzie dotacja z Instrumentu „Łącząc Europę” łączy się z pożyczką udzielaną przez te banki.

Prezentacja MFiPR Reflow Call

Prezentacja MFiPR BlendingFacility

 

Przechwytywanie copy copy
1 PDFsam Biuletyn CUPT czerwiec 1
biu

Filtry

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia