460 milionów złotych z UE na zeroemisyjny transport publiczny w polskich miastach - CUPT

Podpisano 10 kolejnych umów z beneficjentami POIiŚ na dofinansowanie 95 nowoczesnych, elektrycznych, zeroemisyjnych autobusów, ładowarek plug-in oraz stacji ładowania i pantografów. Nowa flota pojawi się w Gdyni, Zielonej Górze, Sosnowcu, Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Radomiu, Opolu, Malborku, Pile i Kędzierzynie-Koźlu. Środki unijne na zakup autobusów powędrowały już także do Poznania, Krakowa i Szczecina.

Dzięki środkom unijnym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przyznanych w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, zredukowana zostanie emisja dwutlenku węgla i zmniejszy się poziomu hałasu w aglomeracjach miejskich w Polsce. Nowy tabor zakupiony w ramach 13 umów zawartych między CUPT i beneficjentami trafi dla miast, które starają się kompleksowo podejść do polityki zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i hałasu.

Poza zakupem taboru wspieranym przez Fundusze Europejskie prowadzą np. działania z zakresu edukacji ekologicznej. Pierwsze 8 autobusów pojawi się ulicach Gorzowa Wielkopolskiego już pod koniec tego roku, a w pozostałych miastach dostawy pojazdów i ładowarek będą realizowane sukcesywnie do końca 2021 roku.

- „Władze miast coraz większą wagę przywiązują do poprawy jakości życia mieszkańców. Ekologiczna i przyjazna komunikacja miejska powoli staje się standardem. Dzięki finansowaniu unijnemu w polskich miastach pojawi się kolejne 190 nowych autobusów elektrycznych. Pasażerowie ucieszą się z udogodnień, a my wszyscy z  czystszego powietrza” - podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

- „Cieszę się, że kolejne samorządy uzyskują unijne wsparcie finansowe. Polska jest obecnie jednym z liderów w Europie pod względem wykorzystywania środków z Unii na cele transportowe. Projekty, na które dzisiaj podpisujemy umowy są bardzo ważne, ponieważ dotyczą ekologicznego transportu. Wiemy, że to przyszłość, w kierunku której powinny zmierzać polskie miasta” – wskazał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

 IMG 9910 copy

30 stycznia 2020 r. Joanna Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisała 10 umów o dofinansowanie dla projektów:

 „Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań”

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej w Gdyni

 • Wartość całkowita projektu:    99,7 mln zł
 • Wartość dofinansowania UE: 68,6 mln zł

Realizacja projektu: styczeń 2022 r.

 „Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze”

Beneficjent: Miasto Zielona Góra

 • Wartość całkowita projektu:    45,4 mln zł
 • Wartość dofinansowania UE: 30,3 mln zł

Realizacja projektu: luty 2021 r.

„Czyste niebo nad Zagłębiem – Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania”

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu

 • Wartość całkowita projektu:    42,9 mln zł
 • Wartość dofinansowania UE: 29,6 mln zł

Realizacja projektu: lipiec 2021 r.

 

„Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania”

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach

 • Wartość całkowita projektu:    39,1 mln zł
 • Wartość dofinansowania UE: 27 mln zł

Realizacja projektu: styczeń 2022 r.

„Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.”

Beneficjent: Miasto Gorzów Wielkopolski

 • Wartość całkowita projektu:    30,5 mln zł
 • Wartość dofinansowania UE: 20,8 mln zł

Realizacja projektu: grudzień 2020 r.

„Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Radomiu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą”

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu

 • Wartość całkowita projektu:    27,8 mln zł
 • Wartość dofinansowania UE: 19,2 mln zł

Realizacja projektu: lipiec 2021 r.

„Elektromobilne Opole”

Beneficjent: Miasto Opole

 • Wartość całkowita projektu:    20,2 mln zł
 • Wartość dofinansowania UE: 13,9 mln zł

Realizacja projektu: maj 2021 r.

„Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku”

Beneficjent: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku

 • Wartość całkowita projektu:    19,7 mln zł
 • Wartość dofinansowania UE: 13,8 mln zł

Realizacja projektu: luty 2021 r.

 „Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania”

Beneficjent: Miejski Zakład Komunikacji w Pile

 • Wartość całkowita projektu:    16,1 mln zł
 • Wartość dofinansowania UE: 11,1 mln zł

Realizacja projektu: styczeń 2022 r.

„Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu”

Beneficjent: Gmina Kędzierzyn-Koźle

 • Wartość całkowita projektu:    6,7 mln zł
 • Wartość dofinansowania UE: 4,6 mln zł

Realizacja projektu: październik 2021 r.

IMG 0070

„Inwestycje te otrzymują unijne dofinansowanie także dlatego, że powstaną w miastach, w których komunikacja publiczna jest uprzywilejowana m.in. poprzez ITS, buspasy, wydzielone tory, śluzy przy wjazdach na skrzyżowanie, a także politykę biletową zachęcającą do korzystania z transportu zbiorowego. Taki system premiowania projektów z pewnością będzie utrzymany także w przyszłej perspektywie finansowej UE, aby wsparcie zagwarantować projektom kompleksowym, przemyślanym przyczyniającym się do osiągnięcia celu obniżenia emisji zanieczyszczeń w miastach i neutralności klimatycznej” – powiedziała podczas dzisiejszej uroczystości Joanna Lech p.o., Dyrektora CUPT.

„Komisja Europejska stawia sobie ambitne cele w zakresie polityki klimatycznej i transportowej. Lista podpisanych dziś umów wyraźnie wskazuje na nieodzowność UE w narodowych działaniach służących wdrażaniu polityki elektromobilności w transporcie zbiorowym. To wsparcie ma na celu poprawę jakości życia obywateli dużych miast borykających się z niekorzystnymi zjawiskami takimi jak smog – również generowanym przez transport. Skala zaangażowania UE jest wymierna – w przypadku dofinansowania projektów, które dzisiaj są inicjowane, wynosi niemal 70% inwestowanych środków. I tak jak nie chcemy sobie wyobrażać Polski poza strefą Schengen czy wspólnym rynkiem, tak nie chcemy, wyobrażać sobie Polski bez tych 70% wkładu UE, umożliwiającego nam wszystkim – Polakom i Europejczykom – poprawę jakości życia i zyskanie dostępu do nowoczesnych, niskoemisyjnych środków transportu.” – podkreślił Sebastian Rysz z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

okladka copy
okladka1
okladkasierpien

Filtry