28 stycznia br. podczas siódmego już spotkania Transportowego Obserwatorium Badawczego (TOB) grono ekspertów starało się odpowiedzieć na pytanie: Dokąd zmierza rower? – Teoretycy i praktycy z Polski i UE, przedstawiciele administracji publicznej, środowiska naukowego, beneficjentów POIiŚ oraz biznesu, dyskutowali nad mobilnością rowerową i trendami w rozwoju ruchu rowerowego, m.in. rosnącym rynkiem rowerów elektrycznych oraz dostaw towarów rowerami cargo w Polsce. Zastanawiano się również nad planowaniem i wdrażaniem polityki rowerowej oraz jej efektami.

 

tob1

 

Jednym z podstawowych wyzwań dla miast jest zatłoczenie komunikacyjne, zanieczyszczenie środowiska i zbyt duży hałas przez co koniecznym stało się ograniczanie ruchu samochodowego.Z powodu koncentracji przemysłu i ludzi na obszarze miejskim powstają problemy związane ze sprawnym przemieszczaniem się dlatego polityka miast coraz częściej kładzie nacisk na rozwój publicznych i alternatywnych środków transportu. W związku z powyższym w ciągu ostatnich lat, zarówno w Polsce, jak i na świecie, można zaobserwować wzrost znaczenia roweru i zmiany w jego funkcji: oprócz rekreacyjnej formy spędzania czasu, coraz częściej rower zaczyna być środkiem transportu, zarówno osób, jak i towarów. Ma to odzwierciedlenie w planach i strategiach transportowych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. W Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku zakłada się rozwój ruchu rowerowego w Polsce i przewiduje odpowiednie działania dla poprawy infrastruktury rowerowej i bezpieczeństwa ruchu rowerowego.

 

tob2


Podczas spotkania eksperci przekonywali, że transport rowerowy ma szereg zalet – jest zdrowy, cichy i ekologiczny. Rower jako środek transportu zyskuje coraz większą popularność i jest sukcesywnie promowany. Efektywność tego środka transportu wymaga odpowiednio przygotowanej infrastruktury, która wyodrębni rowery z ruchu miejskiego, przez co pozwoli użytkownikom rowerów poruszać się szybciej i bezpieczniej. Doświadczenia związane z zaspokajaniem potrzeb wszystkich użytkowników dróg w mieście wymienili przedstawiciele Warszawy, Krakowa, Gdańska i Poznania. Eksperci zastanawiali się też jak zmieniła się na przestrzeni lat funkcja roweru i jaka przyszłość czeka ten środek transportu.Podkreślano również, iż podstawą wydajnego działania i sprawnego osiągania celów w rozmaitych dziedzinach jest plan i strategia. Ważne jest określenie mierzalnych i dojrzałych wskaźników, które pozwolą ewaluować „rowerownictwo” (takiego określenia użyto dla rosnącego zainteresowania rowerem jako środkiem transportu).

 

Na spotkaniu zauważono również, że rower jest środkiem transportu i rekreacji także dla osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej mobilności. Jest to niezwykle ważne przy planowaniu i uwzględnieniu potrzeb takich osób przy projektowaniu rozwiązań.


Dzięki spotkaniu TOB była możliwość skonfrontowania polskich realiów z doświadczeniami holenderskimi i francuskimi a także posłuchania o efektach wdrażania polityki rowerowej w Stanach Zjednoczonych.

Szczegółowa relacja ze spotkania wkrótce na stronie >>>