Badanie rynku intermodalnego

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Zapraszamy do udziału w ankiecie, którą przygotowało Centrum Unijnych Projektów Transportowych na potrzeby przygotowania nowej perspektywy finansowej m.in. w zakresie transportu intermodalnego.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o poświęcenie swojego czasu na wypełnienie kwestionariusza.
Państwa aktywny udział w procesie planowania dalszego rozwoju transportu intermodalnego ma kluczowe znaczenie, gdyż do programowania niezbędna jest nam Państwa wiedza i doświadczenie.


Ankieta dostępna jest >>>tutaj<<<

 

Prosimy o wypełnienie ankiety do 31.03.2020 r.

 

Ankieta jest jednym z narzędzi zastosowanych w badaniu potrzeb w zakresie rozwoju transportu intermodalnego w Polsce w związku z trwającymi pracami nad programowaniem perspektywy finansowej 2021-2027. Celem głównym badania jest analiza istniejącego stanu i stopnia wykorzystania infrastruktury i taboru w kontekście transportu intermodalnego, zidentyfikowanie aktualnej ich dostępności oraz sparametryzowane braków w tym zakresie. Na postawie zebranych danych zostaną zaproponowane działania eliminujące zidentyfikowane bariery rozwoju przewozów intermodalnych.

Państwa aktywny udział w niniejszym badaniu ma kluczowe znaczenie dla jego powodzenia, a wyniki pomogą zidentyfikować słabe i mocne strony w obszarze transportu intermodalowego i opracowanie działań strategicznych. Zostanie to wykorzystane do prac nad przygotowaniem perspektywy finansowej 2021-2027, w tym prawidłowego określenia kluczowych obszarów wymagających interwencji.

 

Z góry dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

 

Jednocześnie zapewniamy, że wszelkie informacje, zgodnie z powszechnie obowiązującym standardem, będą miały charakter w pełni anonimowy i będą wykorzystane jedynie do celów opracowania kierunków rozwoju i nieujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem prezentacji danych zagregowanych i przetworzonych niezbędnych do przedstawiania wyników.

1 PDFsam Biuletyn Marzec 2020 1
1 PDFsam poprawiona wersja 1
1 PDFsam Biuletyn styczeń 2020 1

Filtry

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia