Czasowa zmiana kwalifikowalności wydatków z Funduszy Europejskich

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Czasowa zmiana kwalifikowalności wydatków z Funduszy Europejskich

19 maja 2020 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o zmianie oraz częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z 22 sierpnia 2019 r. [MIiR/2014-2020/12(4)]

Stosowanie wytycznych zawiesza się od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z zastrzeżeniem, że w każdym czasie może nastąpić zmiana zakresu oraz terminu.

Zawieszenie wytycznych umożliwi m.in. uznanie kwalifikowalności wydatków na personel ponad dotychczasowy limit godzinowy lub też dla personelu zatrudnionego na podstawie stosunku cywilnoprawnego. Kwalifikowalne staną się również koszty wyposażenia stanowiska pracy, a także inne pomimo, że nie wynika to z wytycznych, SZOOP, regulaminu konkursu, dokumentacji dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym lub umowy o dofinansowanie projektu.

Dokumenty zawierające szczegółowe regulacje zostały zamieszczone poniżej:

Informacja o zmianie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnościna lata 2014-2020

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

Przechwytywanie copy copy
1 PDFsam Biuletyn CUPT czerwiec 1
biu

Filtry

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia