Kolejny sukces Programu Polska Wschodnia – nowoczesny dworzec kolejowy w Bielsku Podlaskim już otwarty! Dziś PKP S.A. oddały do użytku nowy dworzec, który będzie służył podróżującym koleją do i z Bielska Podlaskiego. Jest to jeden z efektów projektu dofinansowanego kwotąprawie 86 mln złotych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu „Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)” podpisana została przez CUPT i PKP PLK S.A. w 2017 r. i objęła koszty rehabilitacji linii kolejowej 32 oraz przebudowy dwóch dworców kolejowych: w Białymstoku  i właśnie w Bielsku Podlaskim.

Jednokondygnacyjny dworzec kolejowy jest w pełni dostosowany do obsługi osób z ograniczoną mobilnością, a także jest wyposażony w nowoczesne ekologiczne rozwiązania, takie jak panele fotowoltaiczne i energooszczędne oświetlenie. W jego obrębie zostały wyznaczone trasy wolne od przeszkód z udogodnieniami dla osób niewidomych i słabo widzących. Dworzec wyposażony został także w mapy dotykowe zlokalizowane w kluczowych punktach obszaru przydworcowego oraz słupki SOS dające podróżnym możliwość bezpośredniego i szybkiego wezwania pomocy. W przeszklonej, ogrzewanej i klimatyzowanej poczekalni zainstalowane zostały urządzenia najnowocześniejszego Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zapewniające informację głosową (komunikaty megafonowe) i wizualną (elektroniczne wyświetlacze z rozkładem jazdy pociągów). Ponadto w toaletach, z myślą o opiekunach najmniejszych pasażerów, zamontowane zostały przewijaki.

Oddajemy do użytku kolejny dworzec zrealizowany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych. Takich inwestycji – w dużych, średnich i małych miejscowościach oddamy w najbliższym czasie kilkadziesiąt. To kolejny krok na drodze do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej. Jestem pewien, że mieszkańcy Bielska Podlaskiego oraz podróżni, którzy będą wysiadać na tej stacji, docenią starania Polskich Kolei Państwowych – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Pasażerowie korzystający z dworca w Bielsku Podlaskim mają do dyspozycji także parking z wydzielonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami, stojaki rowerowe usytuowane pod zadaszoną poczekalnią i obszerny teren zielony z licznymi alejkami i kolorową roślinnością.

Bielski dworzec to jeden z dwunastu w woj. podlaskim obiektów objętych naszym programem inwestycyjnym na lata 2016-2023, w ramach którego w całym kraju modernizujemy, ale także budujemy od podstaw łącznie około 200 dworców. Podróże zaczynamy i kończymy na dworcach, a nam zależy na tym, aby każdy etap korzystania z kolei wiązał się dla pasażerów z wygodą i przewidywalnością. Mam nadzieję, że nowy dworzec sprosta oczekiwaniom mieszkańców. Od dziś Bielsk Podlaski ma jeden z najnowocześniejszych dworców w regionie –  mówi Małgorzata Zielińska, członek zarządu PKP S.A.

- Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia pozytywnie wpływa na społeczno-gospodarczy rozwój Podlasia, a od dziś poprzez otwarcie nowoczesnego dworca kolejowego w Bielsku Podlaskim wkład środków unijnych w rozwój regionu nabiera jeszcze większego znaczenia. Kolej w województwach ściany wschodniej otrzymała dotąd środki z POPW w wysokości 1,63 mld złotych w ramach dziewięciu różnych inwestycji PKP PLK S.A. – powiedziała podczas dzisiejszej uroczystości Joanna Lech p.o., Dyrektora CUPT.

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)”

Beneficjent: PKP PLK S.A.

Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych: PKP SA

  • Całkowita wartość projektu: 124 553816,46 PLN
  • Wydatki kwalifikowane: 101 104 932,08 PLN
  • Dofinansowanie UE: 85 939 192,26 PLN

Zakończenie realizacji całego projektu jest przewidywane w tym roku.

Od początku obecnej perspektywy prawie 6,3 mld zł z UE przeznaczono na projekty transportowe realizowane  m.in. w województwie podlaskim w ramach:

  • POPW - na projekty kolejowe przekazano prawie 0,3 mld zł,
  • POIiŚ - na projekty kolejowe i drogowe przekazano prawie 2,5 mld zł,
  • CEF - na projekty kolejowe, drogowe i lotnicze przekazano prawie 3,5 mld zł.

PKP PLK to jedyny beneficjent realizujący inwestycje w ramach POPW, z którym CUPT zawarł  9 umów na sumę 1,63 mld złotych. PKP S.A. to podmiot upoważniony do podnoszenia wydatków dotyczących dworców kolejowych w ramach pięciu projektów POPW.

Razem z 22 umowami podpisanymi w ramach CEF i 37 w ramach POIiŚ, PKP PLK realizuje inwestycje z dofinansowaniem unijnym na sumę ponad 31,25 mld złotych.

Natomiast PKP S.A., oprócz inwestycji w ramach POPW,  realizuje również 12 projektów dworcowych, obejmujących 114 lokalizacji, dofinansowanych z POIiŚ 2014-2020 w kwocie ponad 725 mln złotych.