Webinar CUPT: Transport publiczny dla wszystkich – 09.07.2020

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

9 lipca miała miejsce dyskusja online, z której konkluzje staną się podstawą do stworzenia agendy warsztatów zaplanowanych na jesień tego roku. Organizowane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach REGIO Communities of Practitioners międzynarodowe warsztaty na temat poprawy dostępności usług transportu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej możliwości poruszania się odbędą się w Warszawie.

Podczas webinarium zostały m.in. przedstawione filmiki pokazujące wyzwania w zakresie korzystania z różnych rodzajów transportu przez osoby z ograniczoną mobilnością. 

Jako część procesu przygotowywania do warsztatów na jesieni, uczestnicy będą wspólnie pracowali nad mapą procesów związanych z dostępnością na bazie doświadczeń różnych krajów.

Celem warsztatów, które zorganizujemy jesienią, jest wymiana wiedzy i doświadczeń w ramach projektów realizowanych ze środków UE w zakresie zapewnienia dostępności transportowej osobom o różnych potrzebach, zwłaszcza osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.

Podczas warsztatów uczestnicy omówią i porównają doświadczenia państw członkowskich UE w trzech głównych kwestiach:

  • Polityka publiczna - jakie akty prawne i regulacje obowiązują w różnych krajach; jakie instytucje są odpowiedzialne za organizację transportu dla osób z niepełnosprawnościami, politykę finansową itp.
  • Realizacja projektów - przykłady projektów finansowanych ze środków UE, które mogą pochwalić się dobrymi rozwiązaniami dostępnościowymi.
  • Rozwiązania techniczne - przegląd rozwiązań technicznych i operacyjnych, które mogą być przydatne dla osób z niepełnosprawnościami, wdrożenie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie specyfikacji technicznych interoperacyjności związanych z dostępnością unijnego systemu kolei dla osób z niepełnosprawnością i osobami o ograniczonej sprawności ruchowej itp.

Warsztat jest dedykowany przedstawicielom Instytucji Zarządzających, Instytucji Pośredniczących i Audytowych w procesie dystrybucji środków z UE zajmujących się powyższą tematyką.

Przechwytywanie copy copy
1 PDFsam Biuletyn CUPT czerwiec 1
biu

Filtry

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia