Rozporządzenie MFiPR ws. warunków obniżania wartości korekt finansowych

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 20 lipca 2020 roku w Dzienniku Ustaw pod poz.1264 opublikowane zostało Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień z dnia 22.06.2020 roku (tzw. Taryfikator).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4.08.2020 roku i ma zastosowanie do ustalenia wartości korekt finansowych dotyczących nieprawidłowości stwierdzonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia wszczętych od dnia wejścia w życie Rozporządzenia.

Wskazany dokument realizuje przepisy decyzji  Komisji Europejskiej z dnia 14 maja 2019 r. C(2019) 3452 w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję, w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza m.in. bardziej restrykcyjne zapisy, dotyczące minimalnych stawek procentowych pomniejszających wartość wydatków kwalifikowanych do refundacji.  Ponadto, w opublikowanym dokumencie, pojawiły się nowe kategorie nieprawidłowości, nieujęte w dotychczas obowiązującej wersji rozporządzenia. Należy jednocześnie zwrócić uwagę na tabelę, zawierającą stawki procentowe, stanowiącą załącznik do rozporządzenia, w której oprócz przepisów Prawa krajowego dotyczącego zamówień publicznych, pojawiła się również kolumna dotycząca Prawa Unii Europejskiej oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

b10
Biuletyn wrzesien
Biuletyn sierpień

Filtry

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia