Ankieta na temat przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w wydatkowaniu środków UE dla Beneficjentów POIiŚ

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca POIiŚ przygotowała ankietę na temat przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w wydatkowaniu środków UE zarówno dla instytucji, jak i beneficjentów Programu.

Celem jej przeprowadzenia jest zebranie opinii i informacji o doświadczeniach beneficjentów POIiŚ związanych z ryzykiem występowania nadużyć w realizowanych projektach infrastrukturalnych. Udzielając odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, będą Państwo mogli przedstawić swój stosunek do takich kwestii, jak np. ocena ryzyka wystąpienia nadużycia w realizowanym projekcie czy też użyteczność działań i instrumentów służących przeciwdziałaniu nadużyciom. Kwestionariusz pozwoli również na zdobycie przez IZ POIiŚ wiedzy odnośnie postrzegania istniejącego mechanizmu sygnalizacyjnego, możliwości korzystania z laboratoriów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz funkcjonowania Paktów Uczciwości. W kwestionariuszu zwarte są również pytania otwarte, które pozwolą na swobodne wyrażenie opinii i zaproponowanie usprawnień.

Odpowiedzi uzyskane w anonimowych odpowiedziach posłużą IZ POIiŚ także do celów zaprojektowania rozwiązań i mechanizmów w ramach systemu przeciwdziałania zagrożeniom i nadużyciom finansowym w perspektywie finansowej 2021-2027.

W celu usprawnienia procesu przygotowania odpowiedzi sugerujemy, aby Państwo wypełniając ankietę wyznaczyli jednego koordynatora w ramach swojej struktury organizacyjnej, posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie, który mógłby również posiłkować się wkładem innych komórek organizacyjnych.

Przygotowana do wypełnienia ankieta jest dostępna do dnia 15 października br. pod adresem: https://www.pois.gov.pl/strony/ankieta-dla-wydzialu-nieprawidlowosci/.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i podzielenia się dotychczasowymi doświadczeniami związanymi z ryzykiem występowania nadużyć w realizacji projektów infrastrukturalnych.

Biuletyn sierpień
Przechwytywanie copy copy
1 PDFsam Biuletyn CUPT czerwiec 1

Filtry

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia